พิธีเฉลิมพระเกียรติประมุขลูกเสือแห่งชาติ
  ข่าวทั้งหมด
29 ตุลาคม 2562

      

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 19.30 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ  ในงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ​เนื่องในโอกาสมหา​มงคล​พระราชพิธี​บรมราชาภิเษก​ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

โดย รมช.ศึกษาธิการ ได้ประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติ ฯ เปิดกรวยดอกไม้ พร้อมวางพานพุ่มทองพุ่มเงิน และถวายความเคารพ จากนั้นนำจุดเทียนชัย ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พร้อมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา และกล่าวนำ "ทรงพระเจริญ" เป็นอันเสร็จพิธี

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจที่มาเป็นประธานพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหา​มงคล​พระราชพิธี​บรมราชาภิเษก​ ถือเป็นพิธีอันทรงเกียรติ เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ทั้งยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพอันยิ่งใหญ่ และการรวมใจเป็นหนึ่งเดียวของชาวลูกเสือกว่า 12,000 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม ณ ที่แห่งนี้ ด้วยหัวใจของความเป็นลูกเสือเหมือนกัน ไม่ว่าจะเชื้อชาติหรือศาสนาใดก็ตามและเชื่อเหลือเกินว่า การจัดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21 นี้ จะสร้างความประทับใจ และประสบการณ์อันดีงามไว้ในความทรงจำของทุกคน ทั้งจากการได้พบเพื่อนใหม่ต่างภูมิภาค ต่างชาติ ต่างศาสนา ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน,  การได้ร่วมกิจกรรมลูกเสือฐานต่าง ๆ ที่เน้นความเป็นสากล เพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพลูกเสือ ส่งเสริมความสัมพันธ์กับลูกเสือนานาชาติ รวมไปถึงส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปลูกจิตสำนึกที่ดี และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข ที่สำคัญคือ พร้อมถ่ายทอดและขยายความดีงามสู่สังคมในวงกว้างต่อไป

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวแสดงความขอบคุณผู้บังคับการการลูกเสือ ผู้บังคับการค่าย คณะครูอาจารย์ ตลอดจนลูกเสือเนตรนารี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานทุกคน ที่เสียสละเวลาเพื่อร่วมงานชุมนุมครั้งนี้ด้วยความตั้งใจ ขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ และหวังว่าทุกคนจะยึดถือคำปฏิญาณที่ได้ให้ไว้เป็นหลักประจำใจตลอดไป

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
29/10/2562


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นวรัตน์ รามสูต
240 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.74  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์