มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับรางวัลดีเด่น ด้านพลังงานทดแทน
  ข่าวทั้งหมด
28 ตุลาคม 2562

      

         

          โครงการไมโครกริดจากเซลล์แสงอาทิตย์เดิมในพื้นที่บ้านโป่งลึก-บางกลอย โดยสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน) คว้ารางวัลดีเด่นด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (Off-grid) จากการประกวดThailand Energy Award 2019 จัดโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ที่มอบรางวัลให้กับโครงการและหน่วยงานผู้ที่มีผลงานดีเด่นและมีส่วนส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน

          ดร.อรรณพ นพรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มจธ. บางขุนเทียน กล่าวว่า การดำเนินโครงการร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ซึ่งมีเป้าหมายหลักเพื่อจัดหาพลังงานที่เพียงพอสำหรับการดำรงชีวิตพื้นฐานของชาวกะหร่าง ในพื้นที่บ้านโป่งลึก-บางกลอย ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี กว่า 136 ครัวเรือน โดยอาศัยการพัฒนาไมโครกริดจากเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งใช้งานกระจายอยู่ในพื้นที่กว่า 200 กิโลวัตต์ แบ่งการดำเนินงานออกเป็นสองระยะ ระยะแรกมีเป้าหมายในการจัดหาน้ำในปริมาณที่เพียงพอสำหรับทำการเกษตรในพื้นที่กว่า 455 ไร่ เพื่อที่ชาวบ้านจะได้มีอาชีพเลี้ยงดูครอบครัว ระยะที่ 2 มีเป้าหมายในการจัดหาพลังงานให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมพลังงานของชุมชนทั้งการประกอบอาชีพและสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

          ผลการดำเนินโครงการระยะแรกปี 2560-2562 เป็นระยะเวลากว่า 2 ปี พบว่าไมโครกริดสามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงตลอดทั้งปี ส่งผลให้เกิดการลดการใช้น้ำมันดีเซลเพื่อผลิตไฟฟ้ากว่า 34,655 ลิตรต่อปี ลดปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) สุทธิ 95 ตันต่อปี

 

 

 

ที่มา  :  บ้านเมือง


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กิตตินันท์ แก้วเสน
194 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.13  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์