หารือเอกอัครราชทูตภูฏานประจำประเทศไทย
  ข่าวทั้งหมด
22 ตุลาคม 2562

      

เมื่อวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับนายเชวัง โชเฟล ดอร์จี เอกอัครราชทูตภูฏานประจำประเทศไทย ณ ห้องดำรงราชานุภาพ กระทรวงศึกษาธิการ

รมว.ศึกษาธิการ​ กล่าวว่า ประเทศไทยและภูฏานมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและใกล้ชิด ทั้งในระดับราชวงศ์ รัฐบาล และประชาชน ในส่วนของความร่วมมือด้านการศึกษานั้น กระทรวงศึกษาธิการ​ยินดีที่จะพัฒนาและสานต่อความร่วมมือในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ​ ซึ่งปัจจุบันมีครูชาวภูฏานเข้ามาสอนภาษาอังกฤษในสถาบันการอาชีวศึกษาของไทย​จำนวนหนึ่ง จึงขอความร่วมมือภูฏาน พิจารณาจัดส่งครูมาช่วยสอนภาษาอังกฤษในสถาบันการอาชีวศึกษา​เพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา​มีทักษะด้านภาษา ที่สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริง อาทิ การทำงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่วนมาก เป็นต้น พร้อมทั้งยินดีสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของทั้งสองประเทศให้มากขึ้น โดยมั่นใจว่าการศึกษาจะเป็นกลไกหนึ่งที่จะพัฒนาความร่วมมือและความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

เอกอัครราชทูตภูฏานประจำประเทศไทย กล่าวว่า ประเทศไทยและภูฏานมีความสัมพันธ์อันดีมาอย่างยาวนาน รวมทั้งมีความร่วมมือในด้านต่าง ๆ อย่างเข้มแข็ง อาทิ ด้านการเกษตร สาธารณสุข​ และการศึกษา เป็นต้น สำหรับความร่วมมือด้านการศึกษา​ ปัจจุบันมีนักเรียนนักศึกษาภูฏานเข้ามาศึกษาในประเทศไทย ประมาณ 500 คน โดยภูฏานยินดีให้การสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ​ในประเทศไทย โดยเฉพาะการพัฒนาภาษาอังกฤษที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว เนื่องจากในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปภูฏานจำนวนมาก รวมถึงการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาในทุกระดับ โดยจะหารือรายละเอียดการกับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

อรพรรณ​ ฤทธิ์​มั่น​: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
ยุทธ​พงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่าย​ภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์​ สร.: รายงาน
24/10/2562


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
1,483 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.07  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์