รมว.ศธ.มอบนโยบายศึกษาธิการภาค/จังหวัด เน้นร่วมมือร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวภายใต้ “กระทรวงศึกษาธิการ”
  ข่าวทั้งหมด
19 ตุลาคม 2562

      

          วันที่ 18 ตุลาคม 2562 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายให้แก่ศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ

          นายประเสริฐ บุญเรือง กล่าวว่า รมว.ศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ปลัด ศธ. ดำเนินการปรับโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อความเป็นเอกภาพให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานกลางรับผิดชอบหน้าที่ด้านการศึกษาในภาพรวม ส่วนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ​เป็นตัวแทนของ ศธ.ในแต่ละจังหวัด จากนี้ไปบทบาทหน้าที่ของ ศธจ.จะมีความชัดเจนมากขึ้น

          ดังนั้น ให้ทุกคนทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด เดินหน้าสร้างศักยภาพขององค์กรอย่างเต็มที่ ประสานให้ความสำเร็จเกิดขึ้นให้ได้ พร้อมทั้งให้ปฏิบัติตามนโยบายสำคัญของ รมว.ศึกษาธิการ คือ ห้ามทุจริต เน้นการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า งดการดูงานต่างประเทศ หากมีความจำเป็นให้พิจารณาเฉพาะงานที่จำเป็นและเป็นประโยชน์กับการศึกษา พร้อมทั้งลดการจัดอบรมสัมมนาแต่ให้ศึกษาวิธีการที่จะนำเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาการฝึกอบรม รวมทั้งยกเลิกการจัดงานแบบ Event เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย

          รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ขอให้ปรับแนวคิดในการทำงาน ไม่ว่าจะอยู่ในหน่วยงานใดก็ตาม แต่ขอให้มองภาพรวมเป็นหนึ่งเดียวกันคือ “กระทรวงศึกษาธิการ” ซึ่งจะนำพาเราก้าวข้ามปัญหาไปได้จนลดลงหรือหมดไป ซึ่งการปรับโครงสร้างกระทรวง ยอมรับว่ายังมีปัญหาหรือข้อจำกัดอยู่บ้าง แต่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกำลังร่วมกันทำงานเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมกับทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่ หากมีประเด็นใดที่จำเป็นต้องทบทวนใหม่ ก็ต้องดำเนินการทันที เชื่อมั่นว่าสามารถลดปัญหาต่าง ๆ ลงได้ ทั้งนี้ แนวทางการทำงานตั้งแต่วันแรกที่เข้ามารับตำแหน่ง ได้เน้นการทำงานที่ไม่ทับซ้อนกัน มีสายงานที่ชัดเจน ยืนยันว่าตนมุ่งมั่นบริหาร ศธ.ด้วยความตั้งใจ และไม่มีประโยชน์ทับซ้อนใด ๆ ทั้งสิ้น

          การขับเคลื่อนการศึกษาไทย ทุกคนต้องลดอัตตา (ego) ลงให้ได้ และมองไปในทิศทางเดียวกัน หากร่วมมือร่วมใจกัน เชื่อมั่นว่าจะสามารถแก้ปัญหาการศึกษาได้อย่างแน่นอน ซึ่งในการอภิปรายร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส่วนใหญ่ต่างสนับสนุนให้เพิ่มงบประมาณ ศธ. มากขึ้น ทั้งที่ ศธ.ได้รับงบประมาณสูงที่สุด และยังมีปัญหาเรื่องความโปร่งใสอยู่บ้าง เนื่องจากทุกคนให้ความสำคัญกับ ศธ.ในการขับเคลื่อนการศึกษา เป็นกระทรวงหลักในการขับคลื่อนประเทศ ถือเป็นความหวังและเป็นอนาคตของประเทศไทย

          ดังนั้น เราต้องทำงานให้มีประสิทธิภาพสมกับที่ทุกคนคาดหวัง ผู้บริหาร ศธ.ต้องทำโครงสร้างให้เห็นความชัดเจน ในขณะที่ ศธภ./ศธจ. ต้องพิจารณาปัญหาตามบริบทของแต่ละพื้นที่โดยปราศจากอคติ แล้วช่วยกันหาทางออกที่เหมาะสมที่สุด เชื่อว่าไม่มีใครเก่งทุกด้าน แต่ขอให้ทุกคนทำสิ่งที่ถนัดอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งแบ่งปันความรู้ด้านอื่น ๆ ให้แก่กัน

          “การเดินทางไปข้างหน้า ขอให้ทำงานอย่างเรียบง่าย (Simple) ที่สุด โดยไม่กระทบต่อสิทธิ์ ประโยชน์ สวัสดิการ และความก้าวหน้าของใคร หรือหากจำเป็นก็ขอให้เกิดน้อยที่สุด” รมว.ศึกษาธิการกล่าว


ที่มา : ศธ.360 องศา


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุวิมล ผาบแก้ว
650 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.29  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์