รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหารือกับเอกอัครราชทูตเกาหลีเหนือ
  ข่าวทั้งหมด
18 ตุลาคม 2562

      

N korea 18 10 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.30 น. ณ ห้องดำรงราชานุภาพ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ นายคิม เช พง (H.E. Mr. KimJe Bong) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีประจำประเทศไทย (เกาหลีเหนือ) ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และหารือความร่วมมือด้านการศึกษา

N korea1 18 10 2562

เอกอัครราชทูตประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีประจำประเทศไทย ได้หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการริเริ่มการดำเนินร่วมมือด้านการศึกษากับไทย เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการขยายความร่วมมือในด้านอื่นๆ ต่อไป โดยในเบื้องต้น ฝ่ายเกาหลีเหนือเสนอที่จะจัดการแลกเปลี่ยนการเยือนคณะผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการของทั้งสองฝ่าย เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ในระดับกระทรวง และมีความประสงค์จะจัดส่งครูชาวเกาหลีเหนือที่สอนภาษาไทยอยู่ที่เกาหลีเหนือ เดินทางมาเข้ารับการฝึกอบรมภาษาไทยเพิ่มเติมในสถาบันการศึกษาของไทย รวมถึง การขยายความร่วมมือด้านอื่นๆ ในอนาคตต่อไป เช่น การแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาและส่งเสริมให้นักศึกษาไทยเดินทางไปศึกษาต่อที่เกาหลีเหนือ การจัดส่งครูชาวเกาหลีเหนือเข้ามาสอนภาษาเกาหลีในไทย การแลกเปลี่ยนอุปกรณ์และตำราเรียน ตลอดจนการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านการศึกษาร่วมกัน เป็นต้น

N korea2 18 10 2562

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวขอบคุณในไมตรีจิตของฝ่ายเกาหลีเหนือที่ได้ดำเนินความสัมพันธ์อันดีกับไทยมาเป็นเวลานาน สำหรับการดำเนินความร่วมมือด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการมีความสนใจและพร้อมที่จะศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมที่จะขยายความร่วมมือกับฝ่ายเกาหลีเหนือให้กว้างขวางมากขึ้น เนื่องจากการทำความรู้จัก ความเข้าใจในเรื่องภาษา วัฒนธรรม และบริบทของประเทศเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินความร่วมมือ โดยอาจเริ่มดำเนินการแลกเปลี่ยนครูสอนภาษาและแนวทางการเรียนการสอน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้บริหารของทั้งสองประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมทั้งการผลักดันให้นักศึกษาไทยสนใจไปศึกษาต่อที่เกาหลีเหนือให้มากขึ้นในอนาคตอีกด้วย

********************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
18 ตุลาคม 2562


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
325 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.18  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์