ไลออนส์บริการ ครั้งที่ 19
  ข่าวทั้งหมด
6 ตุลาคม 2562

      

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 9.00 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน "วันไลออนส์สากลบริการ ครั้งที่ 19" ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี บางนา กรุงเทพฯ

"ขอชื่นชมและขอบคุณสโมสรไลออนส์ ภาค 310-A2 พร้อมสโมสรไลออนส์อีก 14 แห่ง ที่ได้ร่วมกับห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี บางนา และสำนักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมในวันนี้ เพื่อแบ่งปันช่วยเหลือ ทั้งด้านทุนการศึกษา การตรวจสุขภาพตา หัวใจ และทันตกรรม การส่งเสริมการอ่าน ตลอดจนสนับสนุนเครื่องอุปโภคต่าง ๆ ถือเป็นการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่อง" รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า เช่นเดียวกับกระทรวงศึกษาธิการ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการช่วยพัฒนาเด็กและเยาวชน ตลอดจนผู้ด้อยโอกาส ให้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แต่แน่นอนว่า ท่ามกลางสังคมแห่งพลวัต ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ย่อมส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกับทุกกระทรวง ตลอดจนภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพื่อช่วยเหลือ เติมเต็ม และแก้ปัญหา ให้แก่ผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มที่ พร้อมขอเชิญชวนผู้ที่มีจิตอันกุศล ร่วมสร้างสังคมแห่งการช่วยเหลือและแบ่งปันสิ่งดีงาม ได้ที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สโมสร มูลนิธิต่าง ๆ ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศร่วมกัน

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: อิทธิพล รุ่งก่อน
223 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.13  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์