ศธ.เตรียมผลักดันสอนภาษาอังกฤษ
  ข่าวทั้งหมด
6 ตุลาคม 2562

      

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและหารือกับนายไบรอัน จอห์น เดวิดสัน (H.E. Mr. Brian John Davidson) เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย โดยมีนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายพีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมหารือ ณ ห้องดำรงราชานุภาพ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อเร็ว ๆ นี้

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การหารือในครั้งนี้เพื่อขยายความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักรในวงกว้างมากขึ้น รวมถึงการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย โดยเฉพาะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา ที่จะต้องมีการปรับแผนและหลักสูตรการศึกษาให้มีความเข้มข้นมากขึ้น เพราะเด็กอาชีวศึกษาคือปัจจัยสำคัญของการพัฒนากำลังคนในศตวรรษที่ 21 ในขณะเดียวกันก็ต้องเร่งพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานเช่นกัน โดยขอความร่วมมือครูสอนภาษาอังกฤษที่เป็นเจ้าของภาษา (Native Speakers) มาช่วยสอนภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับแผนการลงทุนภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการ​ยังให้ความสำคัญกับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาทั่วประเทศ เพื่อช่วยให้ครูและนักเรียนสามารถฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเองเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย กล่าวว่า สหราชอาณาจักรและประเทศไทยมีความร่วมมือด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่องและยาวนานในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่บริติช เคานซิล ประเทศไทย ร่วมกับ สพฐ. จัดอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Boot Camp) ให้กับครูสอนภาษาอังกฤษชาวไทย จนกระทั่งพัฒนาเป็นครูแกนนำ (Thai Master Trainers)

สำหรับความร่วมมือเกี่ยวกับการส่งเสริมครูสอนภาษาอังกฤษ ที่เป็น Native Speakers สถานเอกอัครราชทูต​ฯ จะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางความร่วมมือต่อไป ส่วนความร่วมมือด้านอาชีวศึกษา ก็ได้นำหลักสูตร BTEC ของ Pearson มาปรับใช้ในประเทศไทย ซึ่งได้ดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว

ทั้งนี้ เอกอัครราชทูต​ฯ ได้เรียนเชิญ รมว.ศึกษาธิการ​ เข้าร่วมการประชุม Education World Forum 2020 ช่วงเดือนมกราคม 2563 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร รวมทั้งได้กล่าวถึงการเดินทางไปเข้าร่วมประชุมนานาชาติ เรื่องการขับเคลื่อนทักษะความคิดสร้างสรรค์ และการคิดวิเคราะห์ในโรงเรียน เมื่อช่วงเดือนกันยายน 2562 ที่ผ่านมาด้วย

อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
250 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.68  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์