ศธ.รัดเข็มขัดงบประมาณ
  ข่าวทั้งหมด
2 ตุลาคม 2562

      

เมื่อวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารองค์กรหลักและองค์กรในกำกับ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชมราชวัลลภ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า แนวทางการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เน้นการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า และทุกหน่วยงานต้องมีแผนการใช้งบประมาณและตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพราะการใช้จ่ายงบประมาณเป็นเรื่องสำคัญมาก จึงขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัด "งดการดูงานต่างประเทศ 1 ปี หรือให้พิจารณาการเดินทางไปดูงานต่างประเทศเฉพาะงานที่จำเป็นและเป็นประโยชน์กับการศึกษา พร้อมทั้งลดการจัดอบรมสัมมนาที่ใช้งบประมาณจำนวนมาก ในขณะเดียวกันให้ศึกษาวิธีการที่จะนำเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาการฝึกอบรม รวมทั้งยกเลิกการจัดงานแบบ Event เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยและไม่ต้องมีพิธีรีตอง ตลอดจนให้ทุกหน่วยงานทบทวนการใช้งบประมาณที่ซ้ำซ้อนด้วย" เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและแสดงให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงาน/องค์กรต่างประเทศ เห็นว่า ศธ. มีศักยภาพในการจัดสรรและใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพกับการศึกษาและเกิดประโยชน์กับเด็กนักเรียนมากที่สุด

สำหรับการลงทุนด้านเทคโนโลยีก็เป็นสิ่งที่สำคัญ เราต้องมีแผนการดำเนินงานที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยภายในเดือนพฤษภาคม 2563 ทุกโรงเรียนต้องเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในการจัดทำข้อมูล การสื่อสารกับครูและนักเรียนทั้งประเทศ ตลอดจนนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในท้ายที่สุด พร้อมพิจารณาแนวทางการจัดตั้ง Data Center ที่เชื่อมโยงข้อมูลของทุกหน่วยงาน ให้สามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ โดยขอให้หน่วยงานบริหารจัดการข้อมูลที่มีอยู่ ให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน เช่น จำนวนโรงเรียน จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น จำนวนครู และรายละเอียดของวิชาหลักและวิชาอื่นตามหลักสูตร เป็นต้น ซึ่งเราจำเป็นต้องมีข้อมูลเหล่านี้ที่ถูกต้องและชัดเจน เพื่อนำมาวางแผนการทำงานด้านต่าง ๆ บนพื้นฐานข้อมูลที่เป็นจริง

ทั้งนี้ ขอฝากให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนอย่ากลัวที่จะพูดในสิ่งที่ถูกต้อง อย่ารีรอที่จะดำเนินงานให้ทันเวลา และหยุดทำอะไรเดิม ๆ ที่ไม่เหมาะสมและไม่ถูกต้อง ส่วนสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ทำต่อและขยายผลต่อไป รวมถึงให้กล้าคิด กล้าเสนอ กล้าเปลี่ยนแปลง พร้อมสลายการดำเนินงานแบบเป็นแท่ง เพราะเรา คือ กระทรวงศึกษาธิการที่เป็นกระทรวงหนึ่งเดียวกัน

อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
248 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.65  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์