ความร่วมมือด้านการศึกษากับเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย
  ข่าวทั้งหมด
2 ตุลาคม 2562

      

Tailor made 2 10 2562

          เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุญาตให้นางซาตู ซุยก์การี-เคลฟเวน เอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะและหารือความร่วมมือด้านการศึกษา

Tailor made1 2 10 2562

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวชื่นชมว่าประเทศฟินแลนด์เป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาดีที่สุดในโลก กระทรวงศึกษาธิการไทย พร้อมที่จะเรียนรู้แนวทางการพัฒนาการศึกษาของฟินแลนด์ และยินดีให้ความร่วมมือในด้านต่าง ๆ กับฟินแลนด์ ในการนี้ เอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ฯ ได้ให้ข้อมูลว่าการจัดการศึกษาของฟินแลนด์ มาจากผลวิจัยต่าง ๆ ด้านการศึกษา นอกจากนี้ ได้มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สำหรับนักเรียนเป็นจำนวนมาก เพื่อให้นักเรียนสามารถค้นหาความรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา มีการเสริมสร้างทักษะที่เป็นประโยชน์สำหรับการประกอบอาชีพในอนาคต เช่น ทักษะด้านเทคโนโลยี และทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เป็นต้น สิ่งสำคัญด้านการศึกษาของฟินแลนด์ไม่ใช่สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ แต่คือการค้นพบว่านักเรียนจะสามารถเรียนรู้ได้อย่างไร นอกจากนี้ ยังได้ให้ความสำคัญกับการคัดเลือกครูที่มีคุณภาพ และการเรียนรู้
ที่ไม่มีที่สิ้นสุดของครู

Tailor made2 2 10 2562

         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมหารือในประเด็นการยกระดับสถานศึกษาด้วยการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล และการยกระดับความสามารถของบุคลากร ค้นหาปัจจัยความสำเร็จ ซึ่งฝ่ายฟินแลนด์ได้ให้ข้อมูลเสริมว่า ควรเริ่มจากการยกระดับขีดความสามารถของครู/บุคลากรด้านการศึกษาแบบรายบุคคล (Tailor made) ทั้งนี้ ฝ่ายฟินแลนด์ได้มีโครงการร่วมกับโรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และโรงเรียนต้นกล้า จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอาจจะใช้เป็นกรณีศึกษาได้

Tailor made3 2 10 2562

          สุดท้ายนี้ ทั้งสองฝ่ายได้เน้นย้ำถึงการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศต่อไป

*************************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เครดิตภาพโดย กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี

2 ตุลาคม 2562


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
541 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.02  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์