จิตอาสา
  ข่าวทั้งหมด
2 ตุลาคม 2562

      

เมื่อวันพุธที่ 2 ตุลาคม​ 2562 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ พร้อมด้วยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรี​ช่วยว่าการ​กระทรวงศึกษาธิการ​ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์​ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ณ สวนสันติชัยปราการ เขตพระนคร กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ.ประยุทธ์​ จันทร์​โอชา​ นายกรัฐมนตรี​ เป็นประธานในพิธีนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดการพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เพื่อให้พระราชพิธีบรมราชาภิเษก​ พุทธศักราช​ 2562 สมบูรณ์​พร้อมตามโบราณขัตติยราชประเพณีนั้น รัฐบาลได้น้อมนำแนวทางพระราชทานโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" มาจัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาภูมิทัศน์​ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อให้ประชาชนจิตอาสามีส่วนร่วมในพระราชพิธีสำคัญนี้
 อีกทั้งร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ในการรักษาไว้ซึ่งความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมือง และให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคีในกิจกรรมอันเป็นสาธารณ​ประโยชน์ พร้อมทั้งร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ตลอดจนเป็นการอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรในวาระนี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขออันเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและพลานุภาพแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์​ทั้งหลาย โปรดอภิบาลรักษาให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสำราญ สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้า และเหล่าพสกนิกร ตราบกาลนิรันดร์เทอญสำหรับกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย การพัฒนาภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา, การฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยา, เก็บขยะ, กวาดใบไม้, ทาสีริมทางเดินแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นต้น โดยมีประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา ประธานวุฒิสภา ประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ​ คณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรส ผู้บัญชาการทหารและตำรวจ ผู้บริหารศูนย์อำนยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ข้าราชการ และประชาชนจิตอาสาจำนวนมาก เข้าร่วมงาน

อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: สรุป
นวรัตน์​ รามสูต: เรียบเรียง
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว, อิทธิพล รุ่งก่อน, ยุทธพงศ์​ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์​ สร.: รายงาน
2/10/2562


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
246 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
 
  .jpg 512826.jpg   
 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.20  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์