ลูกเสือ 3 ท่อน
  ข่าวทั้งหมด
2 ตุลาคม 2562

      

เมื่อวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (3 ท่อน) (A.L.T.C.) รุ่นที่ 875 ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (สลช.) ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารโรงเรียน ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดและอำเภอ ตลอดจนบุคลากรทางการลูกเสือ ให้การต้อนรับ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ทุกคน ได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมในโครงการอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (3 ท่อน) (A.L.T.C.) ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์ต่อการขับเคลื่อน และยกระดับคุณภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และหวังว่าผู้ที่ผ่านการอบรม จะนำความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ต่าง ๆ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนากิจการลูกเสือ พร้อมถ่ายทอดสู่วิทยากรและปลูกฝังให้กับเยาวชน เพื่อสร้างคนดีด้วยกระบวนการลูกเสือต่อไป และขอขอบคุณทุกท่านทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทำให้การฝึกอบรมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี

นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ รองเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กล่าวรายงานตอนหนึ่งว่า การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (3 ท่อน) รุ่นที่ 875 นี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ ซึ่งเป็นระดับผู้บริหารหน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรงศึกษาธิการ รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนกิจการลูกเสือ ให้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อนำหลักการ แนวคิด และวิธีการทางกระบวนการลูกเสือ ไปปรับปรุงคณะผู้ให้
การฝึกอบรมในสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนนำเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาเยาวชน ผ่านกระบวนการลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถให้คำแนะนำแก่ผู้เกี่ยวข้องได้

โดยโครงการฝึกอบรมบุคลากรลูกเสือฯ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-7 ตุลาคม 2562 เป็นเวลา 7 วัน 6 คืน มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 45 คน แบ่งเป็นชาย 23 คน และหญิง 22 คน จากส่วนราชการต่าง ๆ ซึ่งดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการลูกเสือที่เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้

ในโอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้ตรวจเยี่ยมการปรับปรุงพลับพลาพิธี บ้านพัก ระบบสาธารณูปโภค ตลอดจนภูมิทัศน์ต่าง ๆ ภายในค่ายลูกเสือวชิราวุธ พร้อมให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสร้างเรื่องราว ประวัติความเป็นมา เอกลักษณ์ที่สำคัญของค่ายแห่งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์และสื่อสารสร้างการรับรู้ให้กับลูกเสือเนตรนารี ตลอดจนผู้ที่เดินทางมาเยือน  เพราะค่ายวชิราวุธเป็นค่ายลูกเสือที่มีความสำคัญ มีขนาดใหญ่ และใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมลูกเสือมาอย่างยาวนาน ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ จึงจำเป็นต้องส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น

นวรัตน์ รามสูต: สรุป
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
1/10/2562


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นวรัตน์ รามสูต
274 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.06  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์