สพฐ. ร่วมกับ บริษัท ทีชชิ่งทอยส์ จำกัด มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน ในโครงการ “แข่งขันการสื่อสารภาษาอังกฤษ” ครั้งที่ 4 และ “การแข่งขันคัดเลือกครูแกนนำภาษาอังกฤษระดับประเทศ รุ่นที่ 1”
  ข่าวทั้งหมด
1 ตุลาคม 2562

      

          วันที่ 30 กันยายน 2562 นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานพิธีปิดพร้อมมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขัน ในโครงการ “แข่งขันการสื่อสารภาษาอังกฤษ” ครั้งที่ 4 (TeachingToys English Contest) และ “การแข่งขันคัดเลือกครูแกนนำภาษาอังกฤษระดับประเทศ รุ่นที่  1” (DynEd Ammbassador Contest) ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

          กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษในโครงการ “แข่งขันการสื่อสารภาษาอังกฤษ” ครั้งที่ 4 (TeachingToys English Contest) และ “การแข่งขันคัดเลือกครูแกนนำภาษาอังกฤษระดับประเทศ รุ่นที่  1” (DynEd Ammbassador Contest) เกิดขึ้นจากความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักอำนวยการ และบริษัททีชชิ่งทอยส์ จำกัด ตัวแทน DynEd International ประเทศไทย ที่ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้เรียนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้คัดเลือกผู้เรียนภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม DynEd ซึ่งผ่านเกณฑ์ตามจำนวนชั่วโมงของการเรียนที่กำหนด เพื่อเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ

          สำหรับรอบชิงชนะเลิศจะมีคณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  อดีตศึกษานิเทศก์,  นักภาษาศาสตร์,  นักวิชาการจากสถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,  และเจ้าของภาษา Native Speaker จาก DynEd International ประเทศไทย ร่วมตัดสิน โดยใช้เกณฑ์การตัดสินที่เป็นสากล พิจารณาคัดเลือก นักเรียน ผู้ชนะการแข่งขันระดับชั้นละ 1 คน (ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ) และพิจารณาคัดเลือก ครู ผู้ชนะการแข่งขันจำนวน 3 คน เพื่อเดินทางไปทัศนศึกษาเมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะได้เยี่ยมชมโรงเรียนที่ใช้โปรแกรม DynEd ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และดูงานด้านวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 14 – 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 โดยบริษัททีชชิ่งทอยส์เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 4,500,000 บาท

          ซึ่งมีผลการแข่งขัน ดังนี้ต่อไปนี้ ผลการแข่งขันการสื่อสารภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 4 (TeachingToys English Contest) แบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่

          1. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 3 คน ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ หฤทัย นะรากุล โรงเรียนบ้านหนองนาเวียง จ.ศรีสะเกษ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 แพรวพลอย ชินนะ โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ จ.กรุงเทพฯ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ศรัณญา พิชัยกุล โรงเรียนอาเวมารีอา อำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
          2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จำนวน 3 คน ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ ภีมพัฒน์ ทองมี โรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรี จ.นนทบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ณศรณ์ กล่อมเภรี โรงเรียนสวนกุหลาบ จ.กรุงเทพฯ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วรรณวิษา มั่นคง โรงเรียนส่งเสริมวิทยามูลนิธิ จ.สงขลา
          3. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 2 คน ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 บีดียา หมัดบินสา โรงเรียนส่งเสริมวิทยามูลนิธิ จ.สงขลา และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กันต์กนิษฐ์ เงินสด โรงเรียนปทุมธานี นันทมุนีบำรุง จ.ปทุมธานี และ
          4. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 / (หลักสูตร EP) จำนวน 3 คน ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ ธีรวัจน์ ประยูรศักดิ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 จ.กรุงเทพฯ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พรอดิศร์ จั่นบำรุง โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี จ.กรุงเทพฯ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ณัฐวัฒน์ ธะนันต์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี จ.กรุงเทพฯ

          และผลการแข่งขันครูแกนนำภาษาอังกฤษระดับประเทศ รุ่นที่ 1 (DynEd Ammbassador Contest) จำนวน 3 คน ได้แก่ ณัชชารีย์ เจริญฉัตรารมย์ โรงเรียนนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ (ภาคเหนือตอนล่าง) ลุกมาน ดอเลาะ โรงเรียนบ้านเกาะเปาะ จ.ปัตตานี (ภาคใต้) และวัชรินทร์ สุขชัย โรงเรียนจอมทอง จ.เชียงใหม่ (ภาคเหนือตอนบน)


ที่มา : สพฐ.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุวิมล ผาบแก้ว
176 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.10  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์