ศรีแสงธรรม
  ข่าวทั้งหมด
29 กันยายน 2562

      

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมการจัดการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ตามแนวคิด "Silicon Valley" ศูนย์รวมพลคนอัจฉริยะแห่งเมืองอุบลราชธานี ณ โรงเรียนศรีแสงธรรม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนเอกชนการกุศลในพระพุทธศาสนา โดยมีพระครูวิมลปัญญาคุณ เป็นผู้รับใบอนุญาต และมีนางสาวจิราภรณ์ ว่องไว เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ตลอดจนนักเรียน ให้การต้อนรับ



รมช.ศึกษาธิการ
กล่าวภายหลังรับฟังสรุปผลการจัดการศึกษา ว่า โรงเรียนศรีแสงธรรม ถือเป็นโรงเรียน “พระทำ” จริง ๆ ซึ่งพ้องเสียงกับคำว่า พระธรรม เพราะโรงเรียนก่อตั้งโดยพระครูวิมลปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม ด้วยโจทย์ของความขาดแคลนการศึกษาของเด็ก ๆ ในพื้นที่นี้ จึงก่อตั้งโรงเรียนศรีแสงธรรมตามชื่อวัด ตั้งแต่ปี 2553 และมีอาคารเรียนแบบบ้านดินที่สร้างขึ้นด้วยเงินบริจาคและน้ำพักน้ำแรงของเด็ก ๆ ที่จะเข้ามาเรียน เพียงหลังเดียวเท่านั้น

ต่อมาได้ศึกษาค้นคว้าการใช้ประโยชน์จากแสงอาทิตย์ ด้วยการทดลองผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในโรงเรียน และส่งผลงานและโครงงานเข้าประกวดต่าง ๆ จนได้รับรางวัลระดับประเทศมากมาย นำมาสู่การติดตั้งโซลาร์เซลล์ขนาด 6 กิโลวัตต์ เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ในโรงเรียนอย่างจริงจัง สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าจากเดือนละ 6,000 บาท เหลือเพียง 40 บาท เท่านั้น ทั้งยังมีการจัดหลักสูตรวิชาโซล่าร์เซลล์ของโรงเรียน การบริหารจัดการพลังงาน ในส่วนด้านวิชาการนั้น มีการบูรณาการในรูปแบบสหวิชา และ STEM Education ที่เน้นการปฏิบัติ รวมทั้งนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์กับการจัดการศึกษาในทุกมิติ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนด้วยการนั่งสมาธิก่อนเข้าเรียนทุกวันด้วย 



สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ถือว่ามีคุณค่าอย่างมากต่อวงการศึกษาไทย และเป็นต้นแบบที่ดีที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ควรมาศึกษาดูงานเพื่อนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของในแต่ละพื้นที่ อาทิ การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง, การจัดการศึกษาแบบสหวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ คอมพิวเตอร์ และการงานอาชีพ, การผลิตพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ด้วยโซล่าร์เซลล์, การปลูกกาแฟเพื่อส่งเสริมอาชีพ เป็นต้น



ในโอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานของสำนักงาน กศน. ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งนำมาจัดแสดงไว้ในโรงเรียน โดยกล่าวย้ำว่า เราเป็นคน กศน. ต้องสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่มาจาก กศน. เพราะเป็นของดีมีคุณภาพ ใช้งานได้จริง คงทน และขณะนี้ได้ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ กศน. ให้ WOW เพื่อเข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์ต่อไป

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
29/9/2562


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นวรัตน์ รามสูต
263 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว





 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 




  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.06  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์