ประกวดทักษะภาษาจีน
  ข่าวทั้งหมด
27 กันยายน 2562

       เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 (NAN MEE CHINESE LANGUAGE SKILLS CONTEST) ในหัวข้อ “สมบูรณ์พูนสุข” ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมมอบทุนการศึกษา และประกาศนียบัตรเกียรติคุณ แก่ผู้ชนะการประกวด โดยมี Dr.Song Ruoyun ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ผู้บริหารกลุ่มบริษัท นานมี จำกัด พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษา คณะกรรมการ ครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมงาน ณ นานมีแกลเลอรี่ อาคารนานมี กรุงเทพฯรมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า มีความรู้สึกยินดีที่เด็กเยาวชนและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับภาษาจีน และสนใจส่งผลงานเข้าประกวดมาเป็นเวลาติดต่อกัน 9 ปีแล้ว โดยในปีนี้มีผลงานเข้าประกวดในรอบคัดเลือกกว่า 40 ทีมจาก 34 สถาบันการศึกษา และขอแสดงความยินดีกับเด็กและเยาวชนที่ได้รับรางวัลทุกคน ซึ่งรางวัลครั้งนี้ถือเป็นผลของความพยายามในการฝึกฝนและถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานที่สวยงาม และมีภาษาอันไพเราะ ขอบคุณพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูอาจารย์ ที่ทุ่มเทหล่อหลอมและปลูกฝัง ตลอดจนสนับสนุนให้เด็ก ๆ ได้รับประสบการณ์การที่ดี และนำไปต่อยอดในการดำเนินชีวิตได้ในอนาคต ซึ่งต้องยอมรับว่า ในปัจจุบันภาษาจีนมีความสำคัญต่อการสื่อสารมากขึ้นรองจากภาษาอังกฤษ หากเราสร้างให้เด็กเรียนรู้และสื่อสารได้ ก็จะเกิดประโยชน์ต่อการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ และเพื่อความเจริญก้าวหน้าในความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย-จีน ด้วยโครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 จัดโดยกลุ่มบริษัท นานมี จำกัด เป็นเวลาติดต่อกัน 9 ปี เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความสามารถด้านภาษาจีน การเผยแพร่คุณค่าทางภาษาจีน และเสริมสร้างทัศนคติด้านบวกต่อการเรียนรู้ภาษาจีนให้กับเด็กและเยาวชนไทย โดยในปีนี้เน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะภาษาจีน ทั้งด้านการฟัง การอ่าน การเขียน อย่างสร้างสรรค์ในหัวข้อ "สมบูรณ์ พูนสุข" ผ่านการเล่านิทาน การท่องกลอน และร้องเพลงจีน โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มระดับประถมศึกษาตอนต้น กลุ่มระดับประถมศึกษาตอนปลาย กลุ่มมัธยมศึกษาตอนต้น และกลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา (ระดับปริญญาตรี) โดยผู้ชนะการประกวดจะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษาและประกาศเกียรติคุณ

นวรัตน์ รามสูต / ณรีรัตน์ บุญหลัง : สรุป
นวรัตน์ รามสูต : เรียบเรียง
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว : ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ. : รายงาน
26/9/62

แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นวรัตน์ รามสูต
232 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
 
  .jpg line_394544592115608.jpg   
 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.15  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์