คุรุวีรชนชายแดนใต้
  ข่าวทั้งหมด
23 กันยายน 2562

      

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิด “งานรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 10” โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, ประธานสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้, ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ, ผู้บริหารฝ่ายความมั่นคง ตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงาน ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศปัตตานี จังหวัดปัตตานี

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 15 ปีที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการสูญเสียครูและบุคลากรทางการศึกษาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 182 ราย ซึ่งเชื่อว่าคนไทยทุกคนก็รู้สึกเสียใจและสูญเสียไม่น้อยกว่าครอบครัวของผู้เสียชีวิต และหวังว่าจะเกิดความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในเร็ววัน โดยขอน้อมรำลึกและสดุดีต่อดวงวิญญาณของวีรชนชายแดนใต้ว่าเป็น “นักรบทางการศึกษา” ซึ่งทุกท่านที่ได้สละชีวิตเพื่อให้เราได้เข้าใจถึงปัญหาที่มีอยู่ จึงขอให้บุญกุศลที่พวกเราได้ร่วมกันทำในวันนี้ ดลบันดาลให้ดวงจิตวิญญาณของผู้เสียสละทุกท่านไปสู่สุคติในสัมปรายภพ

สุดท้ายนี้ งานรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้แสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและความซาบซึ้งใจของพวกเราทุกคน เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของทุก ๆ ท่านที่เสียชีวิต และขอขอบคุณสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนใต้รวมทั้งผู้บริหารหน่วยงานทุกสังกัดที่ร่วมสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ ตลอดจนขอบคุณฝ่ายความมั่นคงที่ดูแล ยกระดับความปลอดภัย และสร้างความสบายใจให้กับคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ ขอให้เราร่วมกันพัฒนาการศึกษาไทยสู่สังคมโลกยุค 4.0 และศตวรรษที่ 21 ไปพร้อมกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
 
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.: รายงาน


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นวรัตน์ รามสูต
883 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.08  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์