ฟื้นฟูหลังน้ำลด
  ข่าวทั้งหมด
19 กันยายน 2562

      

เมื่อวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการหารือการฟื้นฟูสถานศึกษาในพื้นที่ประสบอุทกภัย โดยมีผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วม ณ ห้องธีรราช อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้มีการรวบรวมและติดตามข้อมูลสถานการณ์ ในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย โดยมีจำนวนสถานศึกษาที่ได้รับความเสียหายทั้งหมดกว่า 400 แห่ง ในจำนวนนี้เป็นสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยร้ายแรงกว่า 150 แห่ง ซึ่งจากข้อมูลเหล่านี้จะนำมาพิจารณาเพื่อวางแผนการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนดการ พร้อมมอบแนวทางให้มีการจัดลำดับการให้ความช่วยเหลือตามระดับความเสียหายอย่างรวดเร็วและถูกต้องต่อไป

สำหรับการฟื้นฟูหลังเหตุการณ์อุทกภัยน้ำท่วมถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด ทั้งในส่วนของสถานศึกษาและหน่วยงานในพื้นที่ โดยเฉพาะสถานศึกษาที่ต้องปิดเรียน จะมีแผนการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรไม่ให้เกิดผลกระทบกับผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นการสอนเสริมนอกเวลา หรือในช่วงวันหยุด เป็นต้น 

นอกจากนี้ ได้ขอให้โรงเรียนและสถาบันอาชีวศึกษาในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ประสบอุทกภัย ให้ความช่วยเหลือฟื้นฟู ปรับปรุง และซ่อมแซม ตามศักยภาพและกำลังความสามารถ อาทิ การทำความสะอาด การซ่อมระบบน้ำ ระบบไฟฟ้า หรือซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งนักเรียนนักศึกษาอาชีวะมีความถนัดในเรื่องนี้อยู่แล้ว หรืออาจร่วมมือกับภาคเอกชนและหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อให้การสนับสนุนในเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งการช่วยผ่อนคลายความเครียด และสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยในศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอีกด้วย

ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นวรัตน์ รามสูต
1,003 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.17  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์