สพฐ. รับมอบทุนจาก บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน และโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้
  ข่าวทั้งหมด
18 กันยายน 2562

      

          วันที่ 17 กันยายน 2562 นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีรับมอบการสนับสนุนทุนช่วยเหลือแก่โรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ให้โรงเรียนที่ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน และได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และนางสาววิยะดา วิบูลย์ศิริชัย ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนส่งมอบ ณ ห้องประชุม สพฐ. 2 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ

          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา โดยได้ให้การสนับสนุนโรงเรียนในการฟื้นฟูวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนของนักเรียน และพัฒนาโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจแก่ครูและนักเรียนในพื้นที่ ซึ่งได้มอบทุนช่วยเหลือโรงเรียนจนถึงปี 2561 มาแล้วรวมทั้งสิ้น 116 โรงเรียน เป็นเงินจำนวน 16,340,000 บาท

          สำหรับปี 2562 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้ให้การสนับสนุนทุนช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน และได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน จำนวน 13 โรงเรียน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,575,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนบ้านบือเล็งใต้ สพป.นราธิวาส เขต 1 โรงเรียนบ้านลาเมาะ สพป.นราธิวาส เขต 1 โรงเรียนเทพประทานไทยยืนยง สพป.นราธิวาส เขต 2 โรงเรียนบ้านกระเสาะ สพป.ปัตตานี เขต 2 โรงเรียนวัดนิคมสถิต สพป.ปัตตานี เขต 2 โรงเรียนบ้านบาโงยือแบ็ง สพป.ปัตตานี เขต 3 โรงเรียนบ้านบือจะ สพป.ปัตตานี เขต 3 โรงเรียนบ้านต้นหยี สพป.ยะลา เขต 1 โรงเรียนบ้านบายอ สพป.ยะลา เขต 2 โรงเรียนบ้านจาเราะปะไต สพป.ยะลา เขต 3 โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ สพป.สงขลา เขต 3 โรงเรียนบ้านคูหา สพป.สงขลา เขต 3 และโรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา สพม. เขต 16


ที่มา : สพฐ.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุวิมล ผาบแก้ว
475 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.15  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์