วิศวะฯ ม.อุบลฯ ผลิตเครื่องชาร์จโทรศัพท์ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมอุบลฯ
  ข่าวทั้งหมด
17 กันยายน 2562

      

          ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผลิตเครื่องชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสะดวกในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งหลายชุมชนระดับน้ำขึ้นสูงไม่มีไฟฟ้าใช้

          ทั้งนี้ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ได้เร่งผลิตเครื่องชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ พร้อมนำส่งมอบให้กับชุมชนใช้อย่างเร่งด่วน สะดวกในการติดต่อสื่อสาร และขอความช่วยเหลือกับหน่วยงานภาครัฐเอกชน มูลนิธิต่างๆ ตลอดจนการติดตามสถานการณ์เรื่องน้ำท่วม ผ่านสื่อออนไลน์ได้อย่างทันเหตุการณ์ อีกด้วย

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล ปุษยตานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวว่า สถานการณ์น้ำท่วมหนักในจังหวัดอุบลราชธานี ในปี 2562 สร้างความเสียหายในวงกว้างให้กับประชาชนในชุมชนต่างๆ จากข้อมูลการสำรวจพบว่าชาวบ้านหลายชุมชนยังอาศัยในบ้านเรือน ไม่อพยพขึ้นมาที่ศูนย์ช่วยเหลือฯ ด้วยปัจจัยหลายประการ ทั้งการเคลื่อนย้ายที่ลำบาก เป็นห่วงบ้านเรือนที่พักอาศัย จึงจำเป็นที่ต้องอาศัยอยู่ในชุมชนต่อไป ซึ่งหลายชุมชนไม่มีไฟฟ้าใช้ เนื่องจากว่าไฟฟ้าที่จ่ายให้ตามบ้านเรือนถูกตัด ป้องกันอุบัติเหตุทางไฟฟ้า ทำให้แบตเตอรี่หรือพลังงานที่อยู่ในโทรศัพท์หมดไป

          ทั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการติดต่อสื่อสารของผู้ประสบภัย ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงได้ผลิตชุด เครื่องจ่ายพลังงานชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ แบบเคลื่อนที่และพร้อมใช้งาน ซึ่งจำลองจากชุดชาร์จโทรศัพท์ในรถยนต์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสบภัยในครั้งนี้

          ในส่วนของ เครื่องชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ ประกอบด้วย แบตเตอร์รี่รถยนต์ ขนาด 60 Ah จำนวน 1 เครื่อง ชุดหัวชาร์จรองรับการใช้งานหัวชาร์จ USB จำนวน 10 หัว ตะกร้าชุดสายชาร์จ เบรกเกอร์ รถเข็นแบบล้อลาก และชุดชาร์จไฟแบตเตอร์รี่ โดยเครื่องชาร์จโทรศัพท์ แบตเตอรี่ สามารถชาร์จโทรศัพท์ได้จำนวน 20-30 เครื่อง ในเบื้องต้น คณะได้ผลิตจำนวน 5 ชุด งบประมาณชุดละ 4,000 บาท โดย ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะได้นำส่งมอบให้กับชุมชนที่ในพื้นที่ต่างๆ ต่อไป นอกจากนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ยังได้ดำเนินการจัดทำอุปกรณ์ขึ้นมาอีก 2 ชนิด ได้แก่ เครื่องกรองน้ำสะอาด และชุดพลังงานให้แสงสว่าง เพื่อนำช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป


ที่มา : guideubon.com


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุวิมล ผาบแก้ว
264 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.03  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์