พัฒนาค่ายลูกเสือ
  ข่าวทั้งหมด
14 กันยายน 2562

      

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ค่ายลูกเสืออ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 เพื่อติดตามการพัฒนาศักยภาพลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดอ่างทอง

 

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการรายงานผลการดำเนินงานของค่ายลูกเสืออ่างทอง บนเนื้อที่กว่า 25 ไร่ เป็นพื้นที่สำหรับจัดพิธีการต่าง ๆ และเป็นสถานที่อบรมของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด  และบุคลากรในจังหวัดอ่างทอง จำนวนกว่า 10,000 คน อย่างต่อเนื่อง การเดินทางมาครั้งนี้ เพื่อมาดูสภาพความเป็นจริง และหาแนวทางร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาค่ายลูกเสืออ่างทองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และสถานที่อบรมระเบียบวินัย ความมีจิตอาสา เป็นอาสาสมัครทำประโยชน์แก่สังคม ตลอดจนเป็นพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของเด็กและเยาวชน รวมทั้งประชาชน ที่มีความพร้อมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

แต่ก็ต้องยอมรับว่า ค่ายลูกเสือแห่งนี้อยู่บนที่ดินของวัดร้าง การใช้ประโยชน์หรือการจะพัฒนาปรับปรุงอะไร ยังต้องมีขั้นตอนการขอใช้พื้นที่จากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย และเห็นความจำเป็นที่จะต้องจัดงบประมาณสนับสนุน เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม สาธารณูปโภค และบ้านพักของครูและบุคลากรทางการลูกเสือ ตลอดจนลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะเด็กและเยาวชนอ่างทองอย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญคือ หากพัฒนาปรับปรุงค่ายลูกเสือแห่งนี้ให้มีความพร้อมสมบูรณ์ ประชาชนก็สามารถมาใช้ประโยชน์พื้นที่นี้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่นอกจากจะเป็นลดค่าใช้จ่ายด้านสถานที่แล้ว ยังสามารถสร้างรายได้ให้กับพื้นที่จังหวัดอ่างทองด้วย

นอกจากนี้ วันที่ 17 กันยายน ที่จะถึงนี้ กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมที่จะลงนามความร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เกี่ยวกับการพัฒนาลูกเสือมัคคุเทศก์ เพื่อพัฒนาลูกเสือของ กศน. ที่มีพื้นฐานการสื่อสารภาษาอังกฤษ มาเข้าร่วมโครงการที่จะพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ เมื่อผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร เพื่อเป็นใบเบิกทางในการเป็นมัคคุเทศก์อาชีพต่อไปนวรัตน์ รามสูต : สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน : ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ. : รายงาน
14/9/2562


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นวรัตน์ รามสูต
1,045 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.14  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์