มช.โชว์ ‘รีโม่’ เครื่องเจ๋งล้างสารเคมี-เชื้อโรคทุกชนิดจากผักผลไม้ ชี้ สะอาดสูงสุด 99 %
  ข่าวทั้งหมด
16 กันยายน 2562

      

          อว.ชู นักศึกษา มช.ผลิตเครื่องล้างสารเคมีทุกชนิดจากผักผลไม้ ล้างได้แบบเกลี้ยง ๆ 99% แถม สารเคมีที่ถูกล้างออกมายังสลายตัวกลายเป็นสารอินทรีย์ ไม่เหลือพิษอีกต่อไป อุตสาหกรรมส่งออก ผัก-ผลไม้ รุมออร์เดอร์ มั่นใจลดกีดกันการค้า

          วันที่ 14 กันยายน นาย นรพนธ์ วิเชียรสาร นักศึกษาปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ (มช.) เจ้าของโครงการนวัตกรรมพลาสมาเพื่อการสลายสารเคมีตกค้างบนผัก และผลไม้สําหรับผู้ ส่งออก ซึ่งได้รับเงินทุนแบบให้เปล่าจาก โครงการจัดสรรเงินสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและ นวัตกรรม หรือ เท็ดฟันด์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า ได้ พัฒนาเครื่องมือที่ชื่อว่า รีโม่ ที่สามารถ ล้างทั้งสารเคมี และเชื้อโรคในผัก และผลไม้ได้สะอาดสูงสุด 99% มี หลักการ คือ การนําพลาสมาซึ่งเป็นสถานะที่ 4 ของสสารที่ได้จากการแตกตัวของกระบวนการ Ionization และ Excitation ของก๊าซ โดยจากการแตกตัวนี้เองทําให้ได้ผลิตภัณฑ์ของอนุมูลอิสระ ซึ่งกลุ่มอนุมูลเหล่านี้ จะทํางานร่วมกับนวัตกรรมฟองอากาศขนาดไมครอน หรือ ไมโครบับเบิ้ล ที่มีขนาดเล็กกว่าเส้นผมถึง 80 เท่า จึงสามารถเข้ากําจัด หรือ ทําความสะอาดบนพื้นผิวที่มีความซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกลุ่มอนุมูล เหล่านี้จะเข้าไปเกาะอยู่รอบฟองอากาศขนาดเล็กนี้ และเมื่อกลุ่มอนุมูลอิสระสัมผัสกับสารเคมีบนผิวของผล ไม้ก็จะทําลายพันธะของสารเคมีนั้น ๆ ให้หมดฤทธิ์ไปกลายเป็นสารอินทรีย์ที่ไม่มีความเป็นพิษ ซึ่งภายหลัง การทํางานของอนุมูลอิสระกลุ่มอนุมูลก็จะคืนสภาพกลับสู่สภาพดั้งเดิม ได้แก่ ออกซิเจน น้ำ และไฮโดรเจน

          "รีโม่ สามารถช่วยแก้ปัญหาสารเคมีตกค้างในผักและผลไม้ให้แก่ผู้บริโภคทั้งในภาคครัวเรือน และผู้ส่งออก ผักและผลไม้ที่ประสบปัญหาพบสารเคมี ยาฆ่าแมลงและเชื้อจุลินทรีย์ตกค้าง จนเป็นสาเหตุให้ไม่สามารถส่ง ออกได้ ส่วนน้ำที่ล้างผักและผลไม้ จะสะอาดปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดสารเคมีตกค้าง ต่อสิ่งแวดล้อมและสัตว์เลี้ยง จึงถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่ถูกสร้างขึ้นจากความตั้งใจให้เป็นเทคโนโลยีสะอาด ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจริง ๆ โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ รีโม่ ก็ได้รับใบรับรองประสิทธิภาพการทํางานจากกรมวิชาการ เกษตร และก่อนหน้านี้ได้รับรางวัลสตาร์ทอัพระดับภาค และระดับประเทศมาแล้วด้วย"นายนรพนธ์ กล่าว

          เมื่อถามว่า รีโม่สามารถล้างสารเคมีจําพวกพาราควอชได้หรือไม่ และได้มากน้อยแค่ไหน นายนรพนธ์ กล่าวว่า รีโม่ออกแบบมาเพื่อใช้สําหรับสลายสารเคมี และเชื้อโรคที่ตกค้างบนผัก ผลไม้ และพาราควอชนั้นเป็น สารเคมีในกลุ่มพวกยาฆ่าหญ้า แต่เนื่องจาก กระบวนการทํางานของรีโม่นั้น ทําให้ได้ผลิตภัณฑ์ของอนุมูล อิสระ ซึ่งกลุ่มอนุมูลเหล่านี้จะทํางานร่วมกับนวัตกรรมฟองอากาศขนาดไมครอน หรือ ไมโครบับเบิ้ล ที่มีขนาด เล็กกว่าเส้นผมถึง 80 เท่า จึงสามารถเข้ากําจัด หรือ ทําความสะอาดบนพื้นผิวที่มีความซับซ้อนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ซึ่งก็ไม่มีปัญหาสําหรับการล้างพาราควอชที่ตกค้างในผักผลไม้ ซึ่งได้ไม่ต่ำกว่า 95%แน่นอน

          นายนรพนธ์ กล่าวว่า เวลานี้ทีมงานสามารถผลิตรีโม่ได้ สัปดาห์ละ 1 เครื่อง โดยขณะนี้มีกลุ่มอุตสาหกรรมส่งออกสัตว์น้ำ และผักผลไม้ส่งออกประสานงานเข้ามาเพื่อขอซื้อเครื่องมือนี้ไปใช้แล้ว โดยทางบริษัทขายในราคาเครื่องละ 99,000 บาท และคาดว่าเมื่อเข้าไปอยู่ในตลาดการผลิต ราคาจะต่ำกว่านี้ได้อีก

          ด้านนายนิคม ปัญญาทวีกิจไพศาล ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ เท็ด ฟันด์ อว.กล่าวว่า โครงการนวัตกรรมพลาสมาเพื่อการสลายสารเคมีตกค้างบนผัก และผลไม้สําหรับผู้ส่งออก ของนายนรพนธ์ นั้น เป็นโครงการที่แสดงถึงองค์ประกอบที่ครบถ้วนตามหลักการของกองทุน ที่ให้ทุนแก่ผู้ ขอรับไปดําเนินโครงการแบบให้เปล่า ซึ่งผลที่ได้ถือว่าจะส่งผลประโยชน์ต่อสังคมค่อนข้างสูงทั้งในแง่การ ดูแลสิ่งแวดล้อม การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสําหรับการสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาด โดยรีโม่ ถือเป็น เครื่องมือล้างเชื้อโรคและสารเคมี นวัตกรรมพลาสมาเพื่อการสลายสารเคมีตกค้างบนผัก และผลไม้ เครื่อง แรกของประเทศไทยที่เป็นส่วนหนึ่งซึ่งสามารถแก้ปัญหาการกีดกันทางการค้าเรื่องผักผลไม้ที่ส่งออกจาก ประเทศไทยอีกด้วย


ที่มา : มติชนออนไลน์


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุวิมล ผาบแก้ว
162 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.14  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์