ความร่วมมือด้านการศึกษา ไทย-ญี่ปุ่น
  ข่าวทั้งหมด
11 กันยายน 2562

      

เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารองค์กรหลัก ให้การต้อนรับและหารือกับนายชิโระ ซะโดะชิมะ (H.E. Mr. Shiro Sadoshima) เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ณ ห้องดำรงราชานุภาพ กระทรวงศึกษาธิการรมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การได้พบปะหารือกับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ ในครั้งนี้ ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นกันในหลายด้าน อาทิ การขยายผลความร่วมมือการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น (KOSEN), แผนการลงทุนของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมญี่ปุ่นในประเทศไทย เป็นต้น ซึ่งรัฐบาลไทยก็ให้ความสำคัญกับการลงทุนของญี่ปุ่นผ่านกระบวนการและแนวทางต่าง ๆ ในขณะเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการไทยก็มีหน้าที่ในการรับผิดชอบและจัดสรรทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของตลาดแรงงาน โดยมีแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่ผสมผสานความรู้ของภาคธุรกิจต่าง ๆ กับหลักสูตรที่มีอยู่ พร้อมเชื่อมโยงการศึกษาในทุกระดับตามการเจริญเติบโตของตลาดแรงงาน รวมทั้งมีแนวทางในการจับคู่สถาบันการศึกษาให้สอดคล้องกับภาคธุรกิจในพื้นที่นั้น ๆ เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่นสนับสนุนให้นักเรียนได้เข้าฝึกประสบการณ์ในสถานที่จริง ทั้งนี้ การเตรียมความพร้อมกำลังคนให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงานเป็นสิ่งสำคัญที่กระทรวงศึกษาธิการไทยจะเร่งดำเนินการให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมที่สุด
 
นายชิโระ ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย กล่าวว่า ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์อันดีมาอย่างยาวนาน ปัจจุบันมีบริษัทญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยจำนวนมาก จึงต้องการกำลังคนที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงาน ดังนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ ยินดีสานต่อความร่วมมือด้านการศึกษากับกระทรวงศึกษาธิการไทยเพื่อขยายผลการดำเนินงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง สำหรับความร่วมมือเกี่ยวกับโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น (KOSEN) ในประเทศไทยนั้น ขณะนี้ได้ดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้วมีผลสำเร็จที่ดี ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะหารือกับสภาหอการค้าญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือด้านการศึกษากับกระทรวงศึกษาธิการไทยต่อไปด้วย

 
 
อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.: รายงาน
12/9/2562


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
1,414 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.07  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์