รองเลขาธิการ กพฐ. ดร.อัมพร พินะสา เปิดงาน “เปิดโลกการศึกษา สร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562
  ข่าวทั้งหมด
10 กันยายน 2562

      

          วันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 18.30 น. ดร.อัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานเปิดงาน “เปิดโลกการศึกษา สร้างปัญญาเด็กพัทลุง” ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562 ภายใต้สโลแกน “รวมพลคนเมืองลุง เชิดชูภูมิปัญญา น้อมนำศาสาตร์พระราชา พัฒนาการศึกษาสู่สากล” ณ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง พร้อมกล่าวชื่นชมจังหวัดพัทลุงเป็นโมเดลต้นแบบการจัดการศึกษาอย่างแท้จริง ซึ่งท่านบอกว่าดูได้จากจังหวัดพัทลุงเป็นจังหวัดที่มีธรรมชาติสวยงาม มีพื้นที่เป็นป่า เป็นภูเขา เป็นป่า เป็นนาเป็นทะเล และคนพัทลุงในอดีตที่ได้ปลูกสร้างภูมิปัญญาอันยิ่งใหญ่ไว้มากมาย และคิดว่าในอนาคตอีกไม่ไกลคนจะไม่ชอบอยู่ในเมือง คนจะมาอยู่กับธรรมชาติและพัทลุงจะเป็นเมืองรองที่น่าอยู่และเป็นเมืองที่มีโอกาสพัฒนาในอนาคต

          จากประเด็นดังกล่าวขอขอบคุณนายกอบจ.พัทลุง ท่านผวจ.พัทลุง และผู้นำทางการศึกษา ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา ที่ได้จัดงานในวันนี้ขึ้น ตามสโลแกนที่ประทับใจมาก คือ ประเด็นที่ 1. การรวมพลคนเมืองลุง การศึกษาจะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าผู้ปกครอง สังคม ชุมชนและสถานศึกษา หน่วยงานทุกภาคส่วนต้องตระหนักถึงความสำคัญกับการศึกษาร่วมกันในวันนี้ ประเด็นที่ 2. ไม่มีการศึกษาใดเกิดขึ้นจากการเสก แต่การศึกษาเกิดขึ้นมาจากภูมิปัญญา หรือจากการต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่ หรืออาจกล่าวได้ว่าการศึกษาคือความเจริญงอกงามของชีวิตของพืชพันธ์ธัญญาหาร อย่างไร การศึกษาก็ก่อเกิดเช่นนั้น นี่คือภูมิปัญญา ประเด็นที่ 3.สิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือ จังหวัดพัทลุงได้น้อมนำเอาหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 สร้างการศึกษาให้กับคนพัทลุง และเชื่อว่าคนพัทลุงนี่แหละจะสร้างเมืองพัทลุงให้ก้าวหน้าและคนพัทลุงนี่แหละจะสร้างคนของชาติในอนาคต ดร.อัมพร กล่าว


ที่มา : สพฐ.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุวิมล ผาบแก้ว
617 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.04  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์