ประกาศรับสมัครช่างภาพอาสาสมัคร เข้าร่วมกิจกรรม EIU Photo Class ครั้งที่ 17
  ข่าวทั้งหมด
9 กันยายน 2562

      

APCEIU 9 9 2562ด้วยศูนย์การศึกษาเพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศแห่งเอเชียแปซิฟิก (Asia – Pacific Centre of Education for International Understanding (APCEIU) ภายใต้การอุปถัมภ์ขององค์การยูเนสโก ร่วมกับสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ มีกำหนดจัดกิจกรรมอบรมการถ่ายภาพเพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ (Education for International Understanding Photo Class – EIU Photo Class) ระหว่างวันที่ 13 – 18 ตุลาคม 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเยาวชนจากประเทศไทยและเกาหลีใต้ อายุระหว่าง 15 - 18 ปี จำนวน 40 คน เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อส่งเสริมความแน่นแฟ้นและความตระหนักรู้ถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม

ในการนี้ จึงขอเชิญชวนบุคคลทั่วไปผู้สนใจเข้าร่วมเป็นช่างภาพอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 1 คน โดยศูนย์ APCEIU จะรับผิดชอบค่าที่พักและค่าเดินทางให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือก ซึ่งมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญด้านเทคนิคการถ่ายภาพ
2. สามารถให้คำแนะนำและถ่ายทอดเทคนิคการถ่ายภาพให้แก่เยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้
3. มีทักษะด้านภาษา สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
4. สามารถเป็นผู้ประสานงาน และให้ข้อแนะนำเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพได้ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ ผู้สนใจ โปรดติดต่อ คุณวรกัญญ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-628-5646 ต่อ 114 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 13 กันยายน 2562

***************************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
9 กันยายน 2562


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
230 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.63  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์