คณะศึกษาธิการจังหวัดรุ่นใหม่ เรียนรู้และดูงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม
  ข่าวทั้งหมด
6 กันยายน 2562

      

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ได้นำคณะศึกษาธิการจังหวัดรุ่นใหม่ที่เข้ารับการพัฒนาและปฐมนิเทศ จำนวน 13 ท่าน พร้อมทั้งคณะศึกษาธิการจังหวัดที่เป็นวิทยากรพี่เลี้ยงและผู้บริหารโครงการจาก สคบศ. ไปประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานการบริหารจัดการเชิงพื้นที่และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม

 

 

ในการนี้ นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้มากล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมสัมมนา จากนั้น นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้บรรยายพิเศษเรื่อง บทบาทของศึกษาธิการจังหวัด ตามมาด้วยการนำเสนอแนวคิดและผลงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม  โดยนายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม และคณะผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมทั้ง นางชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ให้เกียรติมาร่วมถ่ายทอดแนวคิดในการการบริหารงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน นอกจากนั้นแล้วยังมีการอภิปรายทางวิชาการเรื่อง แนวทางการบริหารงานเชิงพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน ที่ให้แนวคิด จุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานให้กับศึกษาธิการรุ่นใหม่ นอกจากจะได้รับความรู้ทางวิชาการแล้ว คณะศึกษาธิการจังหวัดรุ่นใหม่ ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดสมุทรสงครามด้วย


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ
378 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.13  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์