“สรรพวิทยาคม”ครองแชมป์ 3 ปีซ้อน หุ่นยนต์นานาชาติ
  ข่าวทั้งหมด
5 กันยายน 2562

      

          นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เปิดเผยว่า ได้นำคณะครูและนักเรียน ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของประเทศไทย ไปแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ World Robot Games Thailand Championship 2019 ซึ่งปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง 3 รายการ ได้แก่ 1) SUMO 3KG Auto SENIOR 2)Sumo 3 KG RC Seniorและ 3) Sumo double rc senior

          นอกจากนั้น ยังได้รางวัลเหรียญเงิน 2 รายการ และ รางวัลPerformance award 2 รางวัล โดยมีประเทศที่เข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้ 10 ประเทศ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ มาเลเซีย ฮ่องกง ไต้หวัน พม่า ภูฏาน อินโดนีเซีย จีน และ ไทย ซึ่งนักเรียนของโรงเรียนสรรพวิทยาคม ที่เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ World Robot Game 2019 จำนวน 13 คน

          ประกอบด้วย นายวิภพ ก้องกู่ดัง นายบริวัตร แซ่หมี นายสิทธิเดช แย้มขะมัง นายวรัญญู เตียอุดมชัยสิทธิ์ นายธนวัฒน์ ตนะพูนสิน นายขวัญชัย ทองสว่าง นายวชิรวิชญ์ ศรีพรหมโสภิต นายธีรภัทร์ เศรษฐตินชัย นายเผ่าไท ทุ่งเจ็ด น.ส.รณัฎฐณิชา ทิพย์เนตร น.ส.กรวิภา กระบวนคีรี น.ส.กรกนก อินแสนต๊ะ และด.ช.ธนรรณพ ชูเกียรติตกุล

          ครูผู้ฝึกสอน ได้แก่ นายธนสิน ชูเกียรติตกุล น.ส.รุ่งทิพย์ จันดี นายพิทักษ์ ปอกสอน นายปองพล เมืองมาหล้า โดยมีนายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผอ.โรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นผู้สนับสนุน ส่งเสริม อำนวยความสะดวกในการดำเนินงานต่างๆ ให้เสร็จลุล่วงด้วยดี

          ทั้งนี้ ในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา โรงเรียนสรรพวิทยาคมเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับนานาชาติได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ 3เหรียญทอง แข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ World Robot Games 2017 ณ ประเทศสิงคโปร์ รางวัลชนะเลิศ 3 เหรียญทอง แข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ World Robot Games 2018 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ถือได้ว่ายังคงรักษาแชมป์ไว้อย่างต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน


ที่มา : สยามรัฐ


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุวิมล ผาบแก้ว
239 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.04  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์