ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
  ข่าวทั้งหมด
4 กันยายน 2562

       คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะทำงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด (วษท.) ที่ตั้ง “โรงครัวอาชีวะเกษตร” เพื่อปรุงอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2562● เยี่ยมชาวเสลภูมิที่ประสบอุทกภัย

เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 3 กันยายน 2562 รมช.ศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นางสาวประดินันท์ สดีวงค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้บริหาร เดินทางไปยังบ้านพันขาง อำเภอเสลภูมิ เพื่อมอบอาหารและของยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยกว่า 150 คน

● ให้กำลังใจ วษท.ร้อยเอ็ด ตั้งโรงครัวช่วยประชาชน

จากนั้นในช่วงเช้าของวันนี้ 4 กันยายน 2562 รมช.ศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายณรงค์ ดูดิง ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ, นางสาวประดินันท์ สดีวงค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้บริหาร เดินทางไป วษท.ร้อยเอ็ด ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา ซึ่งตั้ง “โรงครัวอาชีวะเกษตร” เพื่อปรุงอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ

โดย รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า ขอชื่นชมและขอบคุณคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 4 ภาค ตลอดจนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.) และวิทยาลัยประมง (วป.) 47 แห่งทั่วประเทศ ที่ได้ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ตั้ง “โรงครัวอาชีวะเกษตร” และสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมาประกอบอาหารให้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์พายุโซนร้อน “โพดุล” เมื่อช่วงวันที่ 29 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 ทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในหลายจังหวัด

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ ต้องการเดินทางมาให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา วษท.ร้อยเอ็ด ที่ดำเนินงานตามนโยบายในการตั้ง “โรงครัวอาชีวะเกษตร” และเตรียมจะตั้งศูนย์อาชีวะบริการ ให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องจักรกลการเกษตรให้กับประชาชนภายหลังน้ำลดด้วย และถือโอกาสนี้พบปะและมาดูแลให้กำลังใจประชาชนที่ประสบอุทกภัย พร้อมมอบสิ่งของจำเป็นสำหรับยังชีพ ที่จะทำให้พวกเขาไม่รู้สึกว่าถูกทอดทิ้ง ซึ่งก็ตรงกับเจตนารมณ์ของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” แม้แต่คนเดียว. นวรัตน์ รามสูต, ณรีรัตน์ บุญหลัง: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง/กราฟิก
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.:รายงาน

แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นวรัตน์ รามสูต
1,816 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.07  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์