เพิ่มค่ารักษาพยาบาลครูเอกชน
  ข่าวทั้งหมด
3 กันยายน 2562

       เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ โดยมีผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ และสื่อมวลชน ให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวนมากรมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่รับฟังความต้องการและปัญหาการทำงานของการจัดการศึกษาเอกชน ทำให้ได้รับทราบถึงความเดือดร้อนของครูเอกชนเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล ซึ่งปัจจุบันค่ารักษาพยาบาลครูเอกชนมีเพดานอยู่ที่ 100,000 บาท ส่งผลให้ครูเอกชนที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคมะเร็ง โรคไต โรคหัวใจ เป็นต้น ได้รับความเดือนร้อนเพราะเป็นโรคที่มีค่ารักษาที่สูง ครูจึงต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเกินกว่าที่เพดานกำหนด ทำให้ครูบางส่วนตัดสินใจลาออกเพื่อไปใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งเรื่องนี้ถือว่ากระทบต่อขวัญกำลังใจของครูโรงเรียนเอกชน ซึ่งควรจะต้องมีมาตรฐานวิชาชีพเช่นเดียวกับข้าราชการครู

ดังนั้น ที่ประชุมจึงมีมติปรับเพิ่มเพดานค่ารักษาพยาบาลครูเอกชนจากเดิม ปีละ 100,000 บาท เป็น 150,000 บาทต่อปี มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2563 สำหรับครูที่ลาออกไปใช้สิทธิสวัสดิการบัตรทอง ก็สามารถขอกลับเข้ามาใช้สิทธิของกองทุนฯ ได้

นายประสงค์ ชาญวิทย์การ ผู้อำนวยการกองทุนสงเคราะห์ กล่าวว่า เดิมกองทุนฯ มีการขาดทุนสะสม และในเดือนกันยายน ปี 2562 คาดว่าจะขาดทุน 25 ล้านบาท แต่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) มีเงินที่รัฐบาลให้การสนับสนุนปีละ 1,400-1,600 ล้านบาท ซึ่งจากเดิมกองทุนฯ จะขอเบิกจ่ายจาก สช. เป็นรายเดือน แต่จากนี้จะขอให้ สช. โอนเงินดังกล่าวมาให้กองทุนฯ บริหารจัดการเอง ทั้งนี้ กองทุนฯ มีแผนจะนำไปลงทุนเพิ่มเติม ซึ่งคาดว่าจะได้ผลกำไรคืนประมาณ 3% หรือ 25 ล้านบาทต่อปี เพื่อนำดอกผลที่ได้มาเป็นสวัสดิการให้กับครูเอกชนต่อไป

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง/กราฟิก
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน

แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นวรัตน์ รามสูต
432 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.71  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์