สพม.34 ขอแสดงความยินดีกับโครงงานนักเรียนโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ
  ข่าวทั้งหมด
2 กันยายน 2562

      

          นักเรียนโครงงานคุณธรรมโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ตัวแทนระดับคณะสงฆ์ภาค 17 เข้าร่วมค่ายพัฒนาโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ รุ่นที่ 2 ปีที่ 3 “นวัตกรรมเสริมสร้างสติ สมาธิ และปัญญาสู่สังคม”ระหว่างวันที่ 25-29 สิงหาคม 2562 ณ สวนธรรมศรีปทุม จังหวัดปทุมธานี

          และได้นำเสนอผลงานในการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา MCU contest ครั้งที่ 4 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารหอประชุม 48 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2562

          ในการนี้ โครงงานนักเรียนโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมได้รับ #รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ โครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ ระดับภาค ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น รับโล่ประทานจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ประกอบด้วย
เด็กชายธนากร ใจสม
เด็กชายอพิรักษ์ แสนจา
เด็กชายกิตติเดช สายวงศ์
เด็กชายศิวณัฐ จินตาแดง
เด็กชายณัฐพงศ์ กังวานสงค์
เด็กชายนพพล เลิศวาณิชสิริ
เด็กชายวุฒิชัย ถาวรวิจิตร
เด็กชายณัฐ แช่ย่าง
เด็กชายชัญชัย เตชะเลิศพนา
เด็กชายพิศุทธิ์ เตชะเลิศพนา
ครูที่ปรึกษาโครงงาน ครูกรองทอง วงษ์มงคล และครูพิสุทธิ์ สุริยะมณี

          ในการดำเนินโครงงานนี้ ได้รับความกรุณาให้คำปรึกษาจาก พระสมุห์ จักรวาล สุเมโธ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคมขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้


ที่มา : สพฐ.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุวิมล ผาบแก้ว
136 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.01  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์