Smart Farming 47 Aggie
  ข่าวทั้งหมด
30 สิงหาคม 2562

      

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดงาน "Smart Farming 47 Aggie by STI" จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา โดยนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้บริหาร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และวิทยาลัยประมง ทั้ง 47 แห่ง ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา ให้การต้อนรับ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ในนามของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีความห่วงใยต่อสภาพปัญหาของอาชีพเกษตรกรไทยในปัจจุบันอย่างมาก โดยพยายามวางแผนและดำเนินโครงการ เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยให้ดียิ่งขึ้น จึงเป็นที่มาของโครงการ Smart Farming 47 Aggie by STI ภายใต้แนวคิดหลัก STI Science Technology Innovation ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สร้างนวัตกรรม และการ Reskill Upskill ให้แก่เกษตรกร และผู้ที่สนใจในการทำเกษตรยุคใหม่

โครงการดังกล่าว ให้ความรู้ที่มีนวัตกรรม ทั้งการบริหารจัดการน้ำ ธนาคารน้ำใต้ดิน การเลี้ยงสัตว์ การแสวงหาทวิภาคี เป็นต้น ที่จะเป็นการต่อยอดอาชีพอย่างยั่งยืน ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์ เกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งเปรียบเสมือนได้เรียนรู้จาก "ครูมืออาชีพ" ทั้งยังเป็นโครงการที่ช่วยยกระดับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีและวิทยาลัยประมง ให้จัดการเรียนการสอนได้อย่างสนุก น่าสนใจ และมีองค์ความรู้ ตลอดจนเทคโนโลยีด้านเกษตรและเทคโนโลยีสมัยใหม่ สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ ที่ต้องการพัฒนาและส่งเสริม ให้อาชีพเกษตรกรรมไทย ยังคงเป็นอัตลักษณ์และความภาคภูมิใจ พร้อม ๆ กับสามารถก้าวไปสู่ยุคเกษตรกร 4.0 ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต

"ขอให้เกษตรกรยุคใหม่ ที่มีความพร้อมปรับเปลี่ยนและเรียนรู้ ได้นำแนวคิด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปสู่การพัฒนาต่อยอด ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมั่นคงตลอดไป" รมช.ศึกษาธิการ กล่าว.

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวรายงานตอนหนึ่งว่า สอศ. จัดงานโครงการ Smart Farming 47 Aggie by STI โดยมุ่งเน้นสร้างสรรค์กิจกรรมนี้ให้เป็น โครงการที่ช่วยยกระดับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีและวิทยาลัยประมง 47 แห่ง ในไทย ให้มีการเรียน การสอน ให้มีความน่าสนใจ สนุก โดดเด่น และมีองค์ความรู้ เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการทำเกษตร เลี้ยงสัตว์ และอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของภาครัฐนำโดย คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ ผู้ผลักดันโครงการ Smart Farming 47 Aggie by STI และริเริ่มโครงการที่เอื้อประโยชน์แก่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีและวิทยาลัยประมง 47 แห่ง โดยให้นโยบายผ่านกิจกรรมโครงการ Smart Farming 47 Aggie by STI ดังนี้
1) STI Science Technology Innovation ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างนวัตกรรม
2) Reskill Upskill สร้างคน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิต
3) ใคร ๆ ก็เรียนได้ ผู้สนใจอายุตั้งแต่ 17-70 ปี เข้ามาเรียนรู้การเกษตรที่ทันสมัย ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีและวิทยาลัยประมงนวรัตน์ รามสูต, ณรีรัตน์ บุญหลัง: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
1/9/2562


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นวรัตน์ รามสูต
1,636 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.09  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์