ความร่วมมือการศึกษาไทย-รัสเซีย
  ข่าวทั้งหมด
1 กันยายน 2562

      

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายไกรเสริม โตทับเที่ยง เลขานุการรัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ และนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและหารือกับนายเยฟเกนี โตมีฮิน (H.E. Mr. Evgeny Tomikhin) เอกอัครราชทูตสหพันรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย ณ ห้องดำรงราชานุภาพ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อเร็ว ๆ นี้

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ประเทศไทยและรัสเซียได้ร่วมกันส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง​ ซึ่งรัสเซียมีพื้นฐานความรู้และทักษะความเชี่ยวชาญด้านอาชีวศึกษา​มานาน ที่จะทำให้สถานศึกษาและเด็กไทย ได้เรียนรู้ประสบการณ์จากประเทศที่มีความเชี่ยวชาญด้านอาชีวศึกษา​ในระดับโลก จึงคาดหวังที่จะขยายผลความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

อาทิ ความร่วมมือด้านธุรกิจท่องเที่ยว, การสนับสนุนการเรียนภาษารัสเซีย เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย ที่เดินทางมาเที่ยวในไทยจำนวนมาก โดยวางแผนการทำงานและการให้การสนับสนุนจากทั้งสองฝ่ายอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะในสถานศึกษาไทยทั้ง 8 แห่ง ที่มีการจัดการเรียนการสอนภาษารัสเซียอยู่แล้ว โดยรัสเซียอาจพิจารณาถึงแนวทางสร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษารัสเซียมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การให้ทุนการศึกษา, โอกาสในการเรียนต่อที่รัสเซีย, การส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยว เป็นต้น เพื่อทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองมองเห็นความก้าวหน้าของบุตรหลาน ที่จะส่งผลต่อจำนวนเด็กที่เรียนภาษารัสเซียมากขึ้นในอนาคต

ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ​มีแนวทางในการลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาของประเทศมีมาตรฐานการศึกษาที่เท่าเทียมกัน ในขณะเดียวกัน ได้ศึกษาและวางแผนเตรียมปรับโครงสร้างต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะส่งผลต่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และเกิดประโยชน์กับเด็กและเยาวชน​มากที่สุด เพราะสุดท้ายแล้วปลายทางของการศึกษา คือ การทำให้ผู้เรียนใช้ชีวิตและปรับตัวให้เข้ากับบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปได้

นายเยฟเกนี โตมีฮิน เอกอัครราชทูตสหพันรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย กล่าวว่า รัสเซียและไทยมีความร่วมมือด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ความตกลงระหว่างกระทรวงศึกษาธิการไทยและกระทรวงศึกษาธิการ​และวิทยาศาสตร์​รัสเซียว่าด้วยความร่วมมือในสาขาการศึกษา เมื่อปี 2547 ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอร่างแก้ไขความตกลงฯ เพื่อขยายขอบเขตความร่วมมือด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านอาชีวศึกษา รัสเซียศึกษา​ ศิลปศึกษา เป็นต้น

ปัจจุบันมีสถานศึกษาไทยที่จัดการเรียนการสอนภาษารัสเซีย จำนวน 8 แห่ง จึงคาดหวังว่าจะขยายผลการเรียนการสอนภาษารัสเซียในสถานศึกษาไทยให้มากขึ้น ส่วนความร่วมมือด้านอาชีวศึกษา รัสเซียยินดีให้การสนับสนุนและส่งเสริมอย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อร่วมพัฒนาและเรียนรู้ในส่วนที่ทั้งสองประเทศ มีความเชี่ยวชาญซึ่งกันและกัน อีกทั้ง ยังมีโครงการต่าง ๆ ที่ประสงค์จะดำเนินการร่วมกับประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเด็กและเยาวชน อาทิ การจัดค่ายให้กับเด็กและเยาวชน​เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ เป็นต้น เพื่อขยายผลความร่วมมือด้านการศึกษากับประเทศไทย​ให้มีความเข้มแข็ง ส่งผลให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จ​ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.: รายงาน
1/9/2562 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นวรัตน์ รามสูต
236 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.71  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์