ออท.สิงคโปร์ เยี่ยมคารวะ
  ข่าวทั้งหมด
30 สิงหาคม 2562

      

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและหารือกับนายเควิน ฉ็อก (H.E. Mr. Kevin Cheok) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย ณ ห้องดำรงราชานุภาพ กระทรวงศึกษาธิการ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ประเทศไทยและสิงคโปร์มีความร่วมมือด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการโรงเรียนเครือข่าย (Partner School Project) ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2542 ปัจจุบันมีแนวทางที่จะขยายความร่วมมือและขยายจำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยการจับคู่โรงเรียนที่มีเอกลักษณ์และความโดดเด่นของไทยกับสถานศึกษาของสิงคโปร์ ที่มีความสนใจตรงกันหรือมีบริบทที่คล้ายกัน

สำหรับการพัฒนาด้านอาชีวศึกษานั้น ได้หารือถึงแนวทางการคงสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษา และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในการเรียนอาชีวศึกษา เพราะประเทศที่ประสบความสำเร็จด้านเศรษฐกิจ ส่วนมากจะมีสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาจำนวนมาก กระทรวงศึกษาธิการจึงให้ความสำคัญกับการวางแผนพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา เพื่อยกระดับประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของอาเซียน รวมถึงมีแนวทางในการจัดตั้งศูนย์อบรมและซ่อมบำรุง โดยร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อเตรียมกำลังคนให้เป็นผู้ที่เรียนรู้ได้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการยังให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพครู รวมทั้งการจัดการฐานข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นระบบและนำมาใช้งานได้จริง ทั้งนี้ ยินดีที่จะสานต่อความร่วมมือด้านการศึกษากับสิงคโปร์ในทุกด้าน และพร้อมที่จะขยายความร่วมมือและเรียนรู้แนวทางการพัฒนาการศึกษาของสิงคโปร์ในรูปแบบต่าง ๆ

นายเควิน ฉ็อก เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย กล่าวว่า สิงคโปร์และไทยมีความสัมพันธ์อันดีและมีความร่วมมือด้านการศึกษามาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือในโครงการโรงเรียนเครือข่าย (Partner School Project) ซึ่งเป็นการจับคู่โรงเรียนไทยกับสิงคโปร์ในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ปัจจุบันมี 15 คู่โรงเรียน โดยสิงคโปร์ยินดีให้ความร่วมมือและแบ่งปันความรู้รวมถึงแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาการศึกษากับประเทศไทย

ส่วนการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษานั้น สิงคโปร์ก็ให้ความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากกำลังคนด้านอาชีวศึกษาส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เช่นเดียวกับการให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมครู ซึ่งเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในการจัดการศึกษา ตลอดจนยินดีให้ความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาคอาเซียนให้เป็นหนึ่งเดียวกันและมีความเข้มแข็งต่อไป    

อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.: รายงาน
30/8/2562


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นวรัตน์ รามสูต
857 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.02  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์