“สาธิตจุฬาฯ อินโนเวชั่นฮับ” กวาดรางวัลในงาน iCAN 2019 ณ ประเทศแคนาดา
  ข่าวทั้งหมด
28 สิงหาคม 2562

      

          นักเรียนจาก รร.สาธิตจุฬาฯ ภายใต้ชื่อ สาธิตจุฬาอินโนเวชั่นฮับ (Satit Chula innovation hub)  สร้างชื่อให้ประเทศไทยและจุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย ด้วยการ กวาด 5 เหรียญทอง4 เหรียญเงิน พร้อมอีก 3 รางวัลพิเศษ (Special Awards) จากการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งหมด 9 ผลงาน ในงาน iCAN 2019 (International Invention Innovation Competition in Canada 2019) ซึ่งเป็นรายการจัดประดวกผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ จัดขึ้น ณ ประเทศแคนาดา เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

          ภายในงานเดียวกันนี้ นักเรียนจากสาธิตจุฬาอิโนเวชั่นฮับ ยังได้รับรางวัลพิเศษเพิ่มอีกถึง 3 รางวัล ได้แก่
1.รางวัล Special Inventor Award ได้รับจากผลงานชื่อ i-ESI Bag หรือกระเป๋า First Aid
2. รางวัลSpecial prize จาก WIIPA ได้รับจากผลงานชื่อ Brain Up Game
และ 3. รางวัล Philippine Gold Award for Invention จากประเทศ Philippines เป็นรางวัลที่มอบให้กับผลงานชื่อ Forget Me Not Reminder

          ซึ่งก่อนหน้านี้ นักเรียนจาก “สาธิตจุฬาฯอินโรเวชั่นฮับ” ของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ยังได้ยกทีมไปกวาดรางวัล จาก รายการประกวดและนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ในงาน “WORLD INVENTION CREATIVITY OLYMPIC” (WICO) เมื่อวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2562 ณ กรุงโซล เกาหลี โดยได้รับ 13 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 1 Semi Grand Prize และ 6 Special Award จาก Macao, Vietnam, Hong Kong

          ผลงานและความสำเร็จของนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ภายใต้ชื่อ สาธิตจุฬา อินโนเวชั่นฮับ จากเวทีระดับ 2 ทั้งสองรายการ เกิดขึ้นจากความต้องการที่จะสร้างคนแก่งที่มีทักษะและความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมตั้งแต่ระดับเยาวชน ตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมและผู้ประกอบการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย CU Innovation Hub


ที่มา : การศึกษาบ้านเมือง


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุวิมล ผาบแก้ว
235 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.62  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์