เด็กเก่ง นร.เชียงราย คว้ารางวัลพระราชทานฯ อันดับ 1 นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี 3 รางวัล
  ข่าวทั้งหมด
28 สิงหาคม 2562

      

          เชียงราย-นักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมใหญ่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

          เมื่อวันที่ 26-27 ส.ค.62ผลปรากฎว่า นักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมถ้วยพระราชทานฯ จำนวน 3 รางวัล พร้อมเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท ดังนี้

1. สาขา นวัตกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงงานเรื่อง การประยุกต์ใช้นาโนไทเทเนียมร่วมกับรังสียูวีเพื่อพัฒนาเฉดสีของปีกแมลงทับในการทำเครื่องประดับไทย
ผู้พัฒนาโครงงาน ได้แก่ นายพีรพล สิงหา นายอาคม ชัยโชค และนางสาวจิราภรณ์ ไพรสันเทียะ

2. สาขา นวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์
โครงงานเรื่อง การพัฒนาสมบัติของเส้นใยป่านศรนารายณ์ด้วยนาโนไททาเนียมเพื่อใช้เป็นผมเทียม
ผู้พัฒนาโครงงาน ได้แก่ นางสาวธัญญาลักษณ์ จารุวัฒนสุนทร นางสาวศุภิชา วิสูตรสกุล และนายวัทธิกร ชุ่มมงคล

3. สาขา นวัตกรรมส่งเสริมเกษตรกรรม
โครงานเรื่อง การใช้สารสกัดจากผลผกากรองร่วมกับนาโนซิงค์ออกไซด์ต่อการยับยั้งเชื้อรา Pyricularia Oryzae และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว
ผู้พัฒนาโครงงาน ได้แก่ นางสาวกัลยาณี ธรรมธิ และนางสาวระติรส มหาทรัพย์ไพบูลย์
โดยมีคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นผู้ฝึกสอน


ที่มา : 77 ข่าวเด็ด


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุวิมล ผาบแก้ว
245 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.63  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์