ความร่วมมือ ไทย – จีน เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
  ข่าวทั้งหมด
23 สิงหาคม 2562

      

(23 สิงหาคม 62) นายสุทิน แก้วพนา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้อนรับ Mr. Li Hang รองคณบดีคณะนานาชาติมหาวิทยาลัยชีหนานสาธารณรัฐประชาชนจีน Mr.WangMuhua รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ Mr.DaiHuapeng ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยซีหนานและ Mr. Li Linzeหัวหน้าฝ่ายบริหารคณะนานาชาติ ณ กระทรวงศึกษาธิการ 

 

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการเห็นความสำคัญของการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง โดยที่ผ่านมาได้ร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก (Capacity Building for Sustainable Education Leaders towards Becoming Regional and Global Citizens : CBSEL) กับมหาวิทยาลัยชีหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 2 รุ่น และกำลังดำเนินการในรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยซีหนาน ทั้งนี้ได้มีการเสนอเพิ่มเติมเนื้อหาหลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำทางการศึกษา (Educational Leadership 2019) ในด้านการบริหารจัดการดิจิทัลการเรียนการสอน แบบ Coding และการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21

 

โอกาสนี้คณะผู้บริหารและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยซีหนาน ได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 อาคารราชวัลลภ
กระทรวงศึกษาธิการ สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย ได้ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.30 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อิชยา/สรุป

ธนภัทร/ภาพ


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป./ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า
214 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.13  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์