เลขาธิการ กพฐ. เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการสถานศึกษา ในกลุ่มพื้นที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 2 (Cluster)
  ข่าวทั้งหมด
23 สิงหาคม 2562

      

          วันที่ 22 สิงหาคม 2562 นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ “การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการสถานศึกษา ในกลุ่มพื้นที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 2 (cluster)” พร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติจำนวน 38 โล่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก 10 เขตพื้นที่การศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 800 คน ณ ห้องประชุมประทุมรัตน์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

          นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการขึ้น เพื่อดำเนินงานขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในทุกระดับชั้นให้มีการเชื่อมโยงและเข้าใจตรงกันในการทำงาน เพื่อให้บรรลุผลในเป้าหมายเดียวกัน กลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 2 (cluster) ได้เห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 2 และสถานศึกษาในสังกัด

          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ และยกระดับการจัดการศึกษาของกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 2 พร้อมทั้งมอบโล่เชิดชูเกียรติจำนวน 38 โล่

          โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม จาก 4 จังหวัด 10 เขตพื้นที่การศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 800 คน ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี จำนวน 3 เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดปทุมธานี จำนวน 3 เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดนครปฐม จำนวน 2 เขตพื้นที่การศึกษา และจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 2 เขตพื้นที่การศึกษา

          “ด้วยความตั้งใจและการเอาใจใส่ในการร่วมกันดำเนินงานเพื่อน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของ สพฐ. สู่การปฏิบัติ และยกระดับการจัดการศึกษาของกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 2 ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างจริงจัง บนพื้นฐานของความตั้งใจและมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการศึกษา เพื่อพัฒนาประเทศต่อไป” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว


ที่มา : สพฐ.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุวิมล ผาบแก้ว
492 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.10  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์