โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวะ ระดับชาติ
  ข่าวทั้งหมด
20 สิงหาคม 2562

      

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัล การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2562 เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมี นางณภัทร เมณฑกานุวงษ์ ประธานชมรมครูวิทยาลัยอาชีวศึกษา ผู้บริหารระดับสูงอาชีวศึกษา ครู นักเรียน และประชาชน เข้าร่วมงาน

นางณภัทร เมณฑกานุวงษ์ ประธานชมรมครูวิทยาลัยอาชีวศึกษา กล่าวรายงานตอนหนึ่งว่า การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2562 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2562 โดยได้คัดเลือกโครงงานด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ ของนักเรียนนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากสถาบันอาชีวศึกษา 78 แห่งทั่วประเทศ เพื่อเป็นตัวแทนระดับภาคและเข้าสู่การประกวดในระดับชาติในครั้งนี้

ซึ่งมีผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลระดับชาติ รวม 40 รางวัล โดยรางวัลชนะเลิศ ระดับ ปวช. ได้แก่ โครงงาน “ผลของการศึกษากล้าเชื้อแบคทีเรีกรดแลคติกสายพันธุ์ (Pediococcus halophilus) สำหรับใช้กระบวนการหมักเห็ดร้า” วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร และรางวัลชนะเลิศ ระดับ ปวส. ได้แก่ โครงงาน “การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดเลี้ยงกบ ในขวดพลาสติกระบบรีไซเคิลน้ำ” วิทยาลัยการอาชีพไชยารมช.ศึกษาธิการ กล่าวแสดงความชื่นชมและขอบคุณผู้มีส่วนสนับสนุน การจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับชาติ จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  ซึ่งโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาเป็นกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาสามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (STEM Education) ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ในอาชีพ และกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา ได้เห็นความสำคัญของการเรียนวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น อันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนสอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของชาติ ที่มุ่งเน้นพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้ที่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี เพื่อสร้างคนสู่ศตวรรษที่ 21


กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ. : รายงาน
21/8/2562


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นวรัตน์ รามสูต
1,083 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.09  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์