วันคล้ายวันสถาปนา สอศ.
  ข่าวทั้งหมด
19 สิงหาคม 2562

      

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน "วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครบรอบ 78 ปี 19 สิงหาคม 2562" ณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยมีนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงานนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กอศ. กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เดิม คือ กรมอาชีวศึกษา จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2484 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พุทธศักราช 2484 เพื่อจัดการเรียนการสอนด้านส่งเสริมการศึกษาวิชาชีพ "โรงเรียนการช่างสตรี" และ "โรงเรียนการช่างชาย" จนกระทั่งวันที่ 7 กรกฎาคม 2546 ได้ปรับเปลี่ยนเป็น "สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา" จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพหลัก 9 ประเภท ในรูปแบบปกติ ทวิภาคี และระยะสั้น

และในปี 2555 ได้ประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา 19 แห่ง และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร จำนวน 4 แห่ง เพื่อรองรับการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ รวมทั้งเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ได้รับโอนอำนาจหน้าที่ของ สอศ.เอกชน มาไว้ด้วย ซึ่งปัจจุบันมีสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในการดูแลของ สอศ. รวม 904 แห่ง โดยได้ร่วมกันพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ให้มีปริมาณคุณภาพเพียงพอต่อความต้องการของภาคเศรษฐกิจ ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่ต่อไป


คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ กล่าวแสดงความยินดีที่ สอศ. ดำเนินงานจนอาชีวะมีความเจริญก้าวหน้า และ ได้รับความร่วมมือจากทั้งในและต่างประเทศ เพราะมีความสมบูรณ์เทียบเท่านานาประเทศ จนมีคำกล่าวที่ว่า “อาชีวะสร้างคน สร้างชาติ”


โดยส่วนตัว เห็นว่าอาชีวะควรจะเป็น “อาชีวะแก้จน สร้างคน สร้างชาติ”  เพราะจากการลงพื้นที่เห็นได้ว่าการจัดการศึกษาของอาชีวะทำให้ผู้เรียนมีอาชีพ มีรายได้ สามารถสร้างคนนำพาประเทศชาติให้ไปรอด จึงควรส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านอาชีพอย่างหลากหลายครอบคลุมทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการเกษตร ที่จะทำให้เกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนที่มีอยู่ หรือต่อยอดเพื่อให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
ณรีรัตน์ บุญหลัง: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
19/8/2562


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
415 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.13  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์