สพฐ. จัดแสดงโครงงานนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ เน้นนําเสนอนวัตกรรมจากไอเดียความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน รองรับโลกยุคดิจิทัล
  ข่าวทั้งหมด
20 สิงหาคม 2562

      

          วันที่ 19 สิงหาคม 2562 นายพีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) ร่วมพิธีเปิดการนำเสนอโครงงานนักเรียนครั้งที่ 9 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคกลางตอนบน ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจาก คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ผู้บริหารจังหวัดนนทบุรี ผู้บริหารโรงเรียนและนักเรียนในเครือข่าย จำนวน 29 โรงเรียน เข้าร่วมกว่า 2,000 คน ณ ห้องประชุม อาคารพลับพลา 6 ชั้น 6 โรงเรียนสตรีนนทบุรี

          นายพีระ รัตนวิจิตร (รองเลขาธิการ กพฐ.) กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคกลางตอนบน มีเวทีในการเผยแพร่ผลงาน พร้อมทั้งนําเสนอโครงงาน และแนวทางการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน รวมถึงสร้างสัมพันธ์ที่ดีแก่โรงเรียนในเครือข่าย

          ซึ่งโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคกลางตอนบน มีจํานวนทั้งหมด 29 โรงเรียน แบ่งออกเป็น 3 โหนด คือ
          1. โหนดกรุงเทพมหานคร มีจํานวน 11 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเทพศิรินทร์, โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย, โรงเรียนสตรีวิทยา, โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย, โรงเรียนทวีธาภิเศก, โรงเรียนศึกษานารี, โรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์, โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์สิงหเสนี), โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา และโรงเรียนหอวัง
          2. โหนดลพบุรี มีจํานวน 11 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ลพบุรี, โรงเรียนสิงห์บุรี, โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม, โรงเรียนสตรีอ่างทอง, โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย, โรงเรียนอุทัยวิทยาคม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม, โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”, โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม, โรงเรียนกาญจนา ภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี
          3. โหนดปทุมธานี มีจํานวน 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนคณะราษฎร์บํารุง ปทุมธานี, โรงเรียนสตรีนนทบุรี, โรงเรียนศรีบุณยานนท์, โรงเรียนปากเกร็ด, โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย, โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ และโรงเรียนปทุมวิไล

          ทั้งนี้ในงานมีการนําเสนอโครงงานนักเรียนแบ่งเป็น 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ โดยมีการนําเสนอผลงานบนเวที พร้อมทั้งจัดแสดงผลงาน อาทิ การตรวจสอบเชื้อแบคทีเรียบนสายชําระและกระดาษชําระภายในห้องน้ำ กิจกรรมประกวดโครงงาน โดยการนําเสนอแบบโปสเตอร์ อาทิ การยืดอายุการเก็บรักษากล้วยหอมด้วยสารสกัดจากเปลือกกุ้ง ตลอดจนกิจกรรมการจัดแสดงผลงานโครงงานที่ไม่ได้ เข้าร่วมประกวด อาทิ การศึกษาสารสกัดจากขมิ้นและข่า เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่อาจจะส่งผลต่อการทํางานของ ระบบขับถ่าย เป็นต้น


ที่มา : สพฐ.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุวิมล ผาบแก้ว
697 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.04  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์