ปรับโฉมเด็ก กศน.
  ข่าวทั้งหมด
18 สิงหาคม 2562

      

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการค่ายอบรมพัฒนาบุคลิกภาพผู้เรียน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ขั้นพื้นฐานสู่ภาคอาชีวศึกษาและการมีงานทำ โดยมีนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายศรีชัยพร ประชาธรรม เลขาธิการ กศน. ผู้บริหาร ศธ. ให้การต้อนรับ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า กระทรวงศึกษาธิการ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กศน. อย่างรอบด้าน ซึ่งโครงการนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการปรับภาพลักษณ์ของผู้เรียน กศน. ที่มีมิติแตกต่างกัน เพราะเรื่องของบุคลิกภาพเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับการทำงาน การพบปะเมื่อแรกเห็นจะเกิดความประทับใจกันนั้น ยังต้องอาศัยทั้งทักษะการวางตัว และการรักษาภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพจึงเป็นสิ่งที่ท้าทาย ของผู้เข้ารับการอบรม ทั้ง 440 คน ที่ได้รับโอกาสอันดีครั้งนี้ ซึ่งหวังว่าหลังจากผ่านการอบรมแล้ว จะได้นำความรู้ ทักษะจากการเรียนรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติ หรือประสบการณ์ดี ๆ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง

นอกจากนี้ ยังมีแผนที่จะส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ให้เป็นภาษาที่สองรองจากภาษาไทย รวมทั้งภาษาประเทศเพื่อนบ้าน พร้อม ๆ ไปกับการเร่งพัฒนาครูซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเรียนการสอนด้วย ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการ โดยจะใช้งบเหลือจ่ายจากปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้ทันการเรียนการสอนในเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563


"ขอให้ผู้เรียน กศน.จงภาคภูมิใจในตัวเอง และมุ่งมั่นตั้งใจเรียนอย่างเต็มที่ เพราะเราเป็นกำลังคนที่สำคัญของประเทศ และการศึกษาก็เป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศ โดยที่ผ่านมา มีผู้เรียน กศน. แล้วประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นจำนวนมาก อาทิ คุณสุนทร วิลาวัลย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข บิดาของ รมช.ศึกษาธิการ ซึ่งได้รับโอกาสเรียน กศน. ทำให้มีงานทำและได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น เป็นต้น ดังนั้นขอให้ทุกคนมั่นใจในตัวเอง และเรียนรู้ทุกอย่างด้วยความสุข" รมช.ศึกษาธิการ กล่าว


นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
18/8/2562


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นวรัตน์ รามสูต
710 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.11  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์