การเรียนรู้แห่งอนาคต
  ข่าวทั้งหมด
17 สิงหาคม 2562

      

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม​ 2562 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ เป็นประธานพิธีเปิดงานประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2562 และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่ออนาคต” ณ โรงเเรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เเจ้งวัฒนะรมว.ศึกษาธิการ​ กล่าวว่า "ครู" คือบุคคลที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนการศึกษาไทย เพราะครูมีหน้าที่หลักในการเผยแพร่และเชื่อมต่อความรู้ที่มีอยู่สู่เยาวชนไทยทั่วประเทศ ซึ่งจากการที่ได้ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่ที่หลากหลาย ทั้งโรงเรียนขนาดใหญ่และโรงเรียนขนาดเล็ก ทำให้เห็นสภาพการเรียนการสอนที่แท้จริงว่า ครูกว่าร้อยละ 90 มีความตั้งใจที่จะถ่ายทอดและส่งต่อความรู้ให้เด็กด้วยความจริงใจ ในขณะเดียวกัน เด็กก็พร้อมที่จะรับองค์ความรู้จากครูเช่นกัน

ในส่วนของการสร้างกำลังคน กระทรวงศึกษาธิการมีแผนพัฒนาคนทุกช่วงวัย และที่ต้องให้ความสำคัญคือการเข้าสู่สังคมสูงวัยของประเทศไทย ที่จะต้องเร่งสร้างและพัฒนากำลังคนที่อยู่ในระดับชั้นปฐมวัยในวันนี้ ให้มีความแข็งแกร่ง และเติบโตเป็นกำลังของประเทศในวันข้างหน้า ซึ่งจะทำอย่างนั้นได้ ครูต้องมีคุณภาพ มีเทคนิควิธีการ และกระบวนการเรียนการสอนแบบใหม่ ด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยี ที่เหมาะสมและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ส่วนผู้บริหารก็ต้องให้ความสำคัญและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างทั่วถึง เปรียบเสมือนติดอาวุธให้กับครู อาทิ ระบบอินเทอร์เน็ตที่ครอบคลุมในทุกพื้นที่ ปรับวิธีการฝึกอบรมที่วัดผลได้ โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าเป็นสำคัญ เป็นต้น

ดังนั้น เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับครู ศธ.จึงเตรียมปรับระบบการดูแลสวัสดิภาพและสวัสดิการให้มีความชัดเจนมากขึ้น อาทิ การขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ, ความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น เชื่อว่าจะส่งผลต่อกระบวนการทำงานที่ดีขึ้น ลดความกังวลในการทำงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอนของครู ทั้งนี้ ยินดีรับฟังข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาและแนวทางการพัฒนาครู

"จึงขอใช้เวทีนี้ เป็นการส่งสัญญาณและขยายผลให้ครูทั่วประเทศ เห็นความตั้งใจของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี ที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นอันดับต้น ๆ ส่วนผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษาไทยให้ทัดเทียมนานาประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพ ในขณะเดียวกันก็สามารถแข่งขันได้ในโลกยุคปัจจุบัน ซึ่ง "การเรียนรู้แห่งอนาคต" คือการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงาน โดยยึดหลัก "ทำให้ง่าย เข้าใจง่าย ประเมินผลได้ และเกิดประโยชน์กับนักเรียนมากที่สุด" พร้อมกำหนดกรอบเวลาและเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อให้ครูมีอาวุธที่ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มที่" รมว.ศึกษาธิการ กล่าวอรพรรณ​ ฤทธิ์​มั่น​: สรุป
นวรัตน์​ ราม​สูต​: เรียบเรียง
ยุทธ​พงศ์​ เลือก​กลั่น​ดี​: ถ่ายภาพ
กลุ่ม​ประชา​สัมพันธ์​ สร.ศธ.: รายงาน
18/8/2562


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นวรัตน์ รามสูต
1,217 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.08  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์