ผู้แทนประเทศไทยคอมพิวเตอร์โอลิมปิกคว้า 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง ที่อาเซอร์ไบจาน
  ข่าวทั้งหมด
14 สิงหาคม 2562

      

          ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์  ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่าตามที่ สสวท. ได้ดำเนินการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 4 - 11 สิงหาคม 2562 ณ กรุงบากู สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน ผลปรากฏว่าผู้แทนประเทศไทยสามารถทำได้ 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง ดังนี้

          นายสัณห์ชยพล ลิ่วเกษมศานต์  โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง  เหรียญเงิน

          นายสิรวิชญ์  พงศ์นคินทร์  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม  เหรียญทองแดง

          นายพงศพล  พงศาวกุล  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ  เหรียญทองแดง

          นายธนภูมิ  เหล่าอรุณ โรงเรียนระยองวิทยาคม จ.ระยอง  ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน


          การแข่งขันครั้งนี้มีประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน 87 ประเทศ นักเรียนรวม 327 คน

          คณะอาจารย์ร่วมทีมประกอบด้วย ผศ.ดร.จิตร์ทัศน์  ฝักเจริญผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าทีม  อาจารย์ผนวกเดช  สุวรรณทัต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รองหัวหน้าทีม ผศ.ดร.นัทที นิภานันท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยหัวหน้าทีม  ดร.วชิราวุธ  ธรรมวิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยหัวหน้าทีม  และนางสาวอรทัย  เรืองสมบัติ สสวท. ผู้จัดการทีม

          คณะผู้แทนประเทศไทยจะกลับถึงไทยวันที่ 12 สิงหาคม 2562 เที่ยวบิน EK 374 เวลา 08.00 น. สสวท. จะมีพิธีรับเวลา 08.30 น. ณ ชั้น 2 ด้านใน ประตูที่ 1 บริเวณผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ


ที่มา : สสวท.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุวิมล ผาบแก้ว
267 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.15  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์