จิตอาสาช่วยผู้พิการทางสายตา
  ข่าวทั้งหมด
14 สิงหาคม 2562

      

เมื่อวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี คู่สมรส และภาคีเครือข่าย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยมีนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและภริยา เข้าร่วมงาน

นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวฝากให้กระทรวงศึกษาธิการดูแลและพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ต่างจังหวัด ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพใกล้เคียงกับโรงเรียนในเมือง พร้อมศึกษาปัญหาและทบทวนแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสถานศึกษาอย่างรอบด้านภายใต้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร โดยมุ่งเน้นให้เด็กได้เรียนวิชาการควบคู่กับการฝึกทักษะอาชีพตามความถนัด เพราะทุกคนมีความเก่งไม่เท่ากัน แต่เชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้ได้

“การศึกษาจึงเป็นพื้นฐานสำคัญที่สุด ตราบใดที่คนมีพื้นฐานการศึกษาไม่เท่ากัน ก็ไม่มีทางแก้ไขปัญหาด้านอื่น ๆ ได้สำเร็จ กระทรวงศึกษาธิการจึงต้องบูรณาการการทำงานกับกระทรวงและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพัฒนาคนให้ครบวงจรชีวิตอย่างยั่งยืน ซึ่งรัฐบาลชุดนี้มีแนวทางในการบริหารประเทศที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” 

สำหรับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่มุ่งให้ความช่วยเหลือคนพิการทางการเห็น โดยไม่จำกัดเชื้อชาติและศาสนา ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี 2482 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลากว่า 80 ปี โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงรับไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เมื่อปี 2502 นับเป็นมูลนิธิแห่งแรกที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือคนพิการทางการเห็นในด้านการศึกษาและการฝึกอาชีพ รวมถึงการพัฒนาสมรรถภาพ ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนความรอบรู้ในวิวัฒนาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้คนพิการทางการเห็นมีโอกาสที่ดี สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีเกียรติและมีความสุขเช่นคนสายตาปกติทั่วไป

ในส่วนของการจัดกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ มีกิจกรรมสำคัญ อาทิ การกล่าวคำสดุดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และถวายพระพรชัยมงคล, การมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้มูลนิธิฯ, การเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพ, การปลูกต้นไม้พุดน้ำบุศย์, การร่วมแข่งกีฬาฟุตบอลและชักเย่อ เป็นต้น

อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
14/8/2562


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นวรัตน์ รามสูต
1,067 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.16  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์