เยี่ยมครูหลังกำแพง
  ข่าวทั้งหมด
9 สิงหาคม 2562

      

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 10.40 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ เดินทางไปเยี่ยมชมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ต้องขัง เรือนจำกลางบางขวาง จ.นนทบุรี

พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวต้อนรับและรายงานตอนหนึ่งว่า ได้ดำเนินการจัดการศึกษาสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำกลางบางขวาง บนความร่วมมือกับสำนักงาน กศน. ตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อสร้างความรู้เป็นประทีปส่องทาง พร้อมสร้างทักษะพัฒนาอาชีพ ช่วยให้มีงานทำหลังจากพ้นโทษออกไป นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมยกระดับและฟื้นฟูจิตใจในหลายส่วน อาทิ กิจกรรมรู้หนังสือ ห้องสมุดพร้อมปัญญา ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมเจริญสติปัญญา ฯลฯ ซึ่งหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความตระหนักรู้และทัศนคติเชิงบวก ที่จะช่วยป้องกันปัญหาการทำผิดซ้ำอีก

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวภายหลังเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนว่า ต้องยอมรับว่าการจัดการศึกษาของ กศน. ที่มีการบูรณาการร่วมกับกรมราชทัณฑ์และครูหลังกำแพง เป็นเบื้องหลังความสำเร็จในการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับผู้ต้องขัง และช่วยคืนคนดีกลับสู่สังคมมาอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งสำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ มุ่งจัดการศึกษาตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายของรัฐบาล โดย "จะไม่ทิ้งคนไทยคนใดไว้ข้างหลัง จะพยายามดูแลให้ได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างทั่วถึง" และหากมีสิ่งใดที่สำนักงาน กศน. จะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาได้ก็จะสนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะช่องทางการค้าขายออนไลน์ เพื่อส่งเสริมรายได้จากผลงานหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ตลอดจนสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับการฝึกอาชีพด้วย

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
9/8/2562


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นวรัตน์ รามสูต
615 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.13  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์