Share for child
  ข่าวทั้งหมด
9 สิงหาคม 2562

      

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานงานแถลงข่าวกิจกรรม โครงการ “Share for Child เดิน วิ่ง ปั่น เพื่อฝันน้อง” ครั้งที่ 1 โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนมูลนิธิ ตลอดจนผู้บริหารหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ณ บริเวณสวนวันครู หน้าอาคาร สพฐ. 1 กระทรวงศึกษาธิการ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า สำหรับมูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ มาเป็นเวลา 14 ปีแล้ว โดยช่วยสนับสนุนกิจกรรมของเด็กที่มีความต้องการพิเศษในหลาย ๆ ด้าน เช่นเดียวกับ ศธ . ที่มีแนวทางดูแลเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้ซึ่งมีอยู่จำนวนมาก ให้ได้รับการเรียนรู้และมีพัฒนาการด้านต่าง ๆ ที่ดีขึ้น

สำหรับกิจกรรม “Share for child เดิน วิ่ง ปั่น เพื่อฝันน้อง” ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรก เป็นโอกาสดีที่คนไทยจะได้มีส่วนร่วมในการระดมทุน เพื่อสนับสนุนเด็ก ๆ ที่อาจจะขาดโอกาส และมีความต้องการพิเศษ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ และเป็นการระลึกถึงคุณพุ่ม เจนเซน พร้อมแบ่งปันความสุขให้กับเด็กและเยาวชนที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย โดยเชื่อว่าการจัดงานในวันที่ 17 สิงหาคม 2562 ณ กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่เวลา 15:00 น. เป็นต้นไป จะได้รับความสนใจจากผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปจำนวนมาก

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้สอดคล้องกับการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาเพื่อเด็กพิเศษจำนวนมาก ทั้งนี้ ขอขอบคุณบุคคลและหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อร่วมจัดงานที่จะช่วยสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก ๆ อาทิ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นต้น

อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
10/8/2562


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นวรัตน์ รามสูต
695 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.08  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์