รับฟังภาพรวมการศึกษาเชียงใหม่
  ข่าวทั้งหมด
4 สิงหาคม 2562

      

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบปะและหารือถึงการจัดการศึกษาภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่กับศึกษาธการภาค 15 ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึษา เขต 34 และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1-6 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพุทธิโสภณ จังหวัดเชียงใหม่

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวภายหลังการหารือว่า ได้รับฟังสภาพการศึกษาและการจัดการศึกษาภาพรวมในปัจจุบันของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาใน 2 เรื่องที่สำคัญ คือ การลดความซ้ำซ้อน และเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ทั้งคุณภาพของโรงเรียน ครู และนักเรียน

ซึ่งแน่นอนว่า สถานศึกษาในแต่ละพื้นที่มีบริบทของการจัดการศึกษาที่แตกต่างกัน และแต่ละบริบทก็ต้องได้รับการสนับสนุนที่มีระดับความเข้มข้นที่แตกต่างกันด้วย อาทิ โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลต้องได้รับการสนับสนุนในหลายมิติจึงจะเพิ่มคุณภาพอย่างเห็นผลได้ชัด เรื่องของอาหารกลางวัน หรือแม้กระทั่งเรื่องของครูในโรงเรียนบนเขาสูงหรือในเกาะแก่ง ที่มีครูไม่ครบชั้น เป็นต้น ดังนั้นเรื่องของสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมทั่วถึงทุกโรงเรียน เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และเป็นการลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่เริ่มแรก เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพไปช่วยพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ได้ตามเป้าหมายของรัฐบาล

ในส่วนของครู จะต้องได้รับการพัฒนาความสามารถการสอนขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียมกัน ไม่ว่าครูคนนั้นจะอยู่ในพื้นที่ใด จะต่างจังหวัดหรือกรุงเทพฯ ก็ตาม หนึ่งในวิธีที่จะช่วยสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงความรู้ ก็คือการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการเรียนการสอนและอบรมพัฒนาครู แบบ Two way communication ทั้งการใช้เทคโนโลยี Voice to text (เปลี่ยนเสียงเป็นข้อความ พร้อมจำแนกข้อมูล) การพูดคุยสดผ่าน youtube เป็นต้น เพื่อลดภาระ ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของครู รวมไปถึงการเพิ่มสวัสดิการครู เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับครูที่พัฒนาตนเอง หากครูมีคุณภาพสูงขึ้นก็ควรได้รับสวัสดิการเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ขอฝากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ บริหารจัดการสถานศึกษาโดยคำนึงถึงคุณภาพเป็นสำคัญ และหวังว่าทุกฝ่ายจะร่วมมือร่วมใจกัน ทำงานร่วมกัน เพื่อเด็ก ๆ และประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มที่

อรพรรณ​ ฤทธิ์​มั่น​: สรุป
นวรัตน์​ ราม​สูต​: เรียบเรียง
ยุทธ​พงศ์​ เลือก​กลั่น​ดี​: ถ่ายภาพ
กลุ่ม​ประชา​สัมพันธ์​ สร.ศธ.: รายงาน
5/8/2562


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นวรัตน์ รามสูต
659 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
 
  .jpg S155-113.jpg   
 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.16  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์