งานชุมนุมลูกเสือสำรอง ครั้งที่ 1
  ข่าวทั้งหมด
5 สิงหาคม 2562

      

งานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ในโอกาสครบรอบ 61 ปี ลูกเสือสำรองแห่งประเทศไทย

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ  เป็นประธานงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 เนื่องในโอกาสครบรอบ 61 ปี ลูกเสือสำรองแห่งประเทศไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 ณ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ จ.ปราจีนบุรี


นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กล่าวรายงานว่า เนื่องด้วยในวันที่ 5 สิงหาคม 2501 เป็นวันก่อตั้งลูกเสือสำรองของไทย สำนักงานลูกเสือแห่งชาติร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ จัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 เนื่องในโอกาสครบรอบ 61 ปี ลูกเสือสำรองแห่งประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมลูกเสือสำรอง ให้มีความรักและศรัทธาในกระบวนการลูกเสือ รวมทั้งพัฒนาความมีระเบียบวินัยของเด็กไทย ผ่านกิจกรรมค่ายพักแรมเป็นเวลา 1 คืน หลังจากนั้นจะศึกษาวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองครั้งต่อไป

ในส่วนของจังหวัดปราจีนบุรี จัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 เนื่องในโอกาสครบรอบ 61 ปี ลูกเสือสำรองแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 ณ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ จ.ปราจีนบุรี โดยมีกิจกรรมพักค่ายพักแรม 2 วัน 1 คน แบ่งเป็น 6 ค่ายย่อย กิจกรรมหลัก
6 กิจกรรม และกิจกรรมพิเศษ 2 กิจกรรม มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,100 คน ประกอบด้วย ลูกเสือสำรอง ชั้น ป.3 จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1-2 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และเทศบาลเมืองจังหวัดปราจีนบุรี ผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือสำรอง ตลอดจนคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกว่า 1,100 คน

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวแสดงความชื่มชมบรรดาเหล่าลูกเสือสำรอง ที่มีความวิริยะอุตสาหะ อดทน ร่าเริง และตั้งใจแสดงออกในการใช้ชีวิตชาวค่าย และเนื่องในโอกาสครบรอบ 61 ปี ลูกเสือสำรองประเทศไทย ขอขอบคุณทุกภาคส่วน ที่ร่วมกันสนับสนุนให้ลูกเสือสำรองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้ร่วมกิจกรรมลูกเสือ และส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาตน ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม เพื่อความเป็นพลเมืองดีตามอุดมการณ์ลูกเสือ "จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีเขียนชื่อถือได้" มีความรับผิดชอบสร้างสรรค์สังคม มีความสุขและเจริญก้าหน้า อันจะส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศชาติในอนาคต ทั้งนี้ ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
5/8/2562


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นวรัตน์ รามสูต
1,017 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.17  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์