เยี่ยมชมท้องฟ้าจำลอง
  ข่าวทั้งหมด
2 สิงหาคม 2562

       เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมการดำเนินงานของท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ หรือศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โดยมีนายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ( กศน.) นางตติยา ใจบุญ รักษาการผู้เชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และบุคลากร ให้การต้อนรับรมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า วันนี้ได้เดินทางมาเยี่ยมชมท้องฟ้าจำลองกรุงเทพหรือศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ตลอดจนรับฟังผลการดำเนินงาน ถือว่าเป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงด้านการจัดนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์มาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี 2505 และได้รับการพัฒนาปรับปรุงจนเป็นท้องฟ้าจำลองจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งยังคงมุ่งมั่นให้บริการและจัดกิจกรรมเรียนรู้และนิทรรศการตลอดชีวิตด้านวิทยาศาสตร์ ตอบโจทย์นโยบายประเทศไทย 4.0 ด้วยนวัตกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้บริการครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างมีคุณภาพอย่างไรก็ตาม เมื่อได้รับฟังผลการดำเนินงานและความต้องการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ก็เห็นด้วยที่จะให้มีการพัฒนาปรับปรุงศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาให้มีความทันสมัย สามารถรองรับผู้เข้าใช้บริการทุกช่วงวัย สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาลมากขึ้น ทั้งการขยายอาคารท้องฟ้าจำลอง เฟส 2 การพัฒนาปรับปรุงนิทรรศการวิทยาศาสตร์ให้มีความทันสมัย การนำระบบออนไลน์มาให้บริการด้วยความรวดเร็ว ตลอดจนปรับปรุงและจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้เพียงพอกับจำนวนผู้ที่จะเข้าใช้บริการด้วย“สิ่งสำคัญคือ อัตรากำลังของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ซึ่งปัจจุบันประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรจำนวนมาก ทำให้ต้องจ้างบุคลากรภายนอกเพิ่มเติมอยู่เสมอ รวมไปถึงการดูแลและสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรที่ทำงานอยู่แล้ว ให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การทำงานอย่างมั่นคง และมีอัตรากำลังเพียงพอต่อการให้บริการประชาชนให้ครบทุกช่วงวัย ไม่ว่าจะเป็น นักเรียน นักศึกษา ประชาชน คู่รัก ตลอดจนผู้สูงอายุที่มาพร้อมบุตรหลาน” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน

แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นวรัตน์ รามสูต
725 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.06  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์