เยี่ยมชม รร.ลาซาล
  ข่าวทั้งหมด
1 สิงหาคม 2562

       รมช.กนกวรรณ เยี่ยมชม รร.ลาซาล หวังชูเป็นต้นแบบการศึกษาเอกชนเพื่อสร้างโอกาสแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายพะโยม ชิณวงศ์ หัวหน้าคณะทำงาน รมช.ศธ. นายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และผู้บริหาร เยี่ยมชมการบริหารจัดการโรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ โดยได้พบปะพูดคุยกับผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน พร้อมรับฟังปัญหาและความต้องการ เพื่อเติมเต็มและพัฒนาโรงเรียนให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวภายหลังเยี่ยมชมว่า วันนี้ได้มาเยี่ยมชมพร้อมรับฟังผลการดำเนินงานและบริหารจัดการโรงเรียน ซึ่งถือหลักปรัชญา "คุณภาพโรงเรียนขึ้นอยู่กับคุณภาพครูและนักเรียนเป็นสำคัญ" พร้อมมีการสนับสนุนสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการเรียนรู้ ส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีจิตวิญญาณความเป็นครู ส่วนของนักเรียนก็ให้มีส่วนร่วมในการรักษาความเป็นโรงเรียน มีคุณธรรม และมีจิตสาธารณะ


ซึ่งมีความรู้สึกประทับใจในการดำเนินงานของโรงเรียนลาซาล ที่มีทั้งหลักคิด “วิสัยทัศน์ วิสัยทาง และวิสัยธรรม” ตลอดจนให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลน และรับนักเรียนทุกศาสนาเข้ามาเรียน ถือเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนต้นแบบ และเป็นความภาคภูมิใจของการจัดการศึกษาเอกชน ที่จะได้ใช้เป็นตัวอย่างของการจัดการศึกษาเอกชนแก่โรงเรียนอื่น ๆ ต่อไป

นอกจากนี้ ยังได้หารือถึงประเด็นต่าง ๆ ที่จะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานและขวัญกำลังใจของครูเอกชน อาทิ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่จะเริ่มจัดเก็บในวันที่ 1 มกราคม 2563, สิทธิของครูและบุคลากรโรงเรียนเอกชน ทั้งค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการ ตลอดจนวิทยฐานะและใบประกอบวิชาชีพ เป็นต้น ซึ่งจะได้นำข้อมูลและข้อเสนอเหล่านี้ ไปศึกษาและหารือในรายละเอียดกับคณะทำงานที่จะตั้งขึ้นในเร็ว ๆ นี้ ประกอบด้วย ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเอกชนหลายส่วน เพื่อช่วยเติมเต็มและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการศึกษาเอกชนอย่างถูกที่ถูกทางและเป็นระบบ

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นวรัตน์ รามสูต
1,815 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.17  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์