สุดยอดนักเรียนไทยคว้า 4 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 9 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันคณิตศาสตร์โลก ระดับประถมศึกษา ในเวที PMWC 2019 ที่ฮ่องกง
  ข่าวทั้งหมด
22 กรกฎาคม 2562

      

          เมื่อเวลา 21.30 น. วันที่ 19 ก.ค.62 ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.พร้อมคณะครู ผู้ปกครองเดินทางมารับคณะนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โลก ระดับประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562 Po Leung Kuk Primary Mathematics World Contest 2019 (PMWC 2019) ระหว่างวันที่ 15-19 กรกฎาคม 2562 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน สามารถคว้าเหรียญรางวัลทุกคน ได้แก่ 4 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 9 เหรียญทองแดง และรางวัลชมเชย 2 รางวัล รวมทั้งสิ้น 11 รางวัล 23 เหรียญ เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 639 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 20.45 น.

          ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ส่งนักเรียนระดับประถมศึกษาของไทยที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โลก ระดับประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562 Po Leung Kuk Primary Mathematics World Contest 2019 (PMWC 2019) ระหว่างวันที่ 15-19 กรกฎาคม 2562 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่านักเรียนไทยได้รับเหรียญรางวัลทุกคน ได้แก่ 4 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 9 เหรียญทองแดง และรางวัลชมเชย 2 รางวัล รวมทั้งสิ้น 11 รางวัล 23 เหรียญ ดังนี้

          ประเภททีม ได้รับรางวัลรวม 4 รางวัล (16 เหรียญ) แบ่งเป็น รางวัลเหรียญทอง 1 รางวัล (4 เหรียญ) ได้แก่ ทีมนครปฐม เด็กชายธราเทพ ตันธนวิกรัย เด็กหญิงกัลยกร วงศ์วิชยาภรณ์ เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ อาจณรงค์ฤทธิ์ และเด็กชายธัชวิทญ์ ศกศวัตเมฆินทร์ จากโรงเรียนอนุบาลสุธีธร จังหวัดนครปฐม รางวัลเหรียญทองแดง 1 รางวัล (4 เหรียญ) ได้แก่ ทีม C เด็กชายวชิรวิชญ์ กิจคุณาเสถียร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เด็กชายวริทธิ์ ส่งศรี โรงเรียนแสงทองวิทยา เด็กหญิงณภัทร โรจนชีวาคม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา และเด็กชายปิติณัช ร่ายเรือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี

          รางวัลชมเชย 2 รางวัล (8 เหรียญ) ได้แก่ ทีม A เด็กหญิงธันยธร เจิ้ง โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายประถม) เด็กชายธนภัทร วุฒิวรจินดา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา เด็กชายอิทธิกร บุบผาสุวรรณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ และเด็กชายกิรัชภาส ถาวร โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา / ทีม B เด็กชายฌิณสภัคต์ ทองมี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เด็กหญิงศิริกัมพู จุดจันทึก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา เด็กชายเกียรติภูมิ สิเจริญ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล และเด็กชายกรชวัลร์ ตันติวิเศษศักดิ์ โรงเรียนไทยคริสเตียนสะพานเหลือง

          ประเภทบุคคล ได้รับรางวัลรวม 7 รางวัล (7 เหรียญ) แบ่งเป็น รางวัลเหรียญเงิน 2 เหรียญ ได้แก่ เด็กชายวชิรวิชญ์ กิจคุณาเสถียร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และเด็กชายเกียรติภูมิ สิเจริญ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล เหรียญทองแดง 5 เหรียญ ได้แก่ เด็กชายวริทธิ์ ส่งศรี โรงเรียนแสงทองวิทยา เด็กชายปิติณัฐ ร่ายเรือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี เด็กชายอิทธิกร บุปผาสุวรรณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เด็กหญิงธันยธร เจิ้ง โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร และเด็กชายกรชวัลร์ ตันติวิเศษศักดิ์ โรงเรียนไทยคริสเตียนสะพานเหลือง

          สำหรับการแข่งขันคณิตศาสตร์โลก ระดับประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562 Po Leung Kuk Primary Mathematics World Contest 2019 (PMWC 2019) มีประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 13 ประเทศ 32 ทีม คือ จีน มาเลเซีย เวียดนาม ไต้หวัน ฮ่องกง ฟิลิปปินส์ มองโกเลีย อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย บัลแกเรีย แอฟริกาใต้ สหรัฐอเมริกา รวมผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 128 คน.

ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/local/1618960


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุพจน์ มามีสุข
313 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.08  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์