การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘. ค. (๒) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
  ข่าวทั้งหมด
12 กรกฎาคม 2562

      

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘. ค. (๒) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กบค. สำนักอำนวยการ สป
3,394 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
 
  .pdf รับสมัครคัดเลือกบุุคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและ   
  .pdf แบบ ปส. ๑.๑ ตำแหน่งเลขที่ สฎ๑๐๖๘.pdf   
  .pdf แบบ ปส. ๑.๑ ตำแหน่งเลขที่ จบ๑๐๑๓.pdf   
  .pdf แบบ ปส. ๑.๑ ตำแหน่งเลขที่ สร๑๐๑๓.pdf   
  .pdf แบบ ปส. ๑.๑ ตำแหน่งเลขที่ อต๑๐๑๓.pdf   
  .pdf แบบ ปส. ๑.๑ ตำแหน่งเลขที่ ลป๑๐๐๗.pdf   
  .pdf แบบ ปส. ๑.๑ ตำแหน่งเลขที่ อน๑๐๐๗.pdf   
  .pdf แบบ ปส. ๑.๑ ตำแหน่งเลขที่ นย๑๐๐๗.pdf   
  .pdf แบบ ปส. ๑.๑ ตำแหน่งเลขที่ ปข๑๐๐๗.pdf   
  .pdf แบบ ปส. ๑.๑ ตำแหน่งเลขที่ มส๑๐๐๗.pdf   
  .pdf แบบ ปส. ๑.๑ ตำแหน่งเลขที่ มส๑๐๑๙.pdf   
  .pdf แบบ ปส. ๑.๑ ตำแหน่งเลขที่ ภก๑๐๑๙.pdf   
  .pdf แบบ ปส. ๑.๑ ตำแหน่งเลขที่ ตก๑๐๑๙.pdf   
  .pdf แบบ ปส. ๑.๑ ตำแหน่งเลขที่ รย๑๐๒๐.pdf   
  .pdf แบบ ปส. ๑.๑ ตำแหน่งเลขที่ นน๑๐๒๐.pdf   
  .pdf แบบ ปส. ๑.๒.pdf   
  .pdf แบบ ปส. ๑.๓.pdf   
 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.18  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์